arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i Informationssystem inr. Informationssäkerhet

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 oktober

 • Sök jobbet senast

  18 januari

Om jobbet

Luleå tekniska universitet har världsledande kompetens inom flera forskningsområden och omsätter totalt 1,7 miljarder kronor per år. Vid universitets sex institutioner och verksamhetsstöd är vi idag 1 650 anställda och 15 500 studenter.

Forskningsämnet Informationssystem tillhör Institutionen för system och rymdteknik vid Luleå Tekniska Universitet och behöver rekrytera en lektor inom ämnet Informationssystem med fokus på informationssäkerhet. Informationssystem definieras som ett tvärvetenskapligt forskningsämne som fokuserar på design och användning av informationsteknologi i relation till människor, organisationer och samhällen. Inom Informationssystem fokuserar vår forskning på områden som digitala innovationer, informationssäkerhet samt data- och informationshantering. Denna lektorstjänst fokuserar på utbildning och forskning inom informationssäkerhet. För mer information om informationssystem vid LTU läs vidare här: https://www.ltu.se/research/subjects/information-systems

Ämnesbeskrivning

Informationssystem fokuserar på design och användning av informationsteknologi i relation till människor, organisationer och samhällen.

Arbetsuppgifter

Som universitetslektor så är du engagerad i både ämnets utbildningar och forskning. För en universitetslektor ingår även arbetsuppgifter relaterade till att följa ämnets internationella utveckling samt att handleda doktorander. Universitetslektorer förutsätts bidra till universitetets utvecklingsarbete, bidra till att externa forskningsmedel tillförs ämnet och delta i/visa intresse för lednings- och administrativa uppdrag. I din roll som universitetslektor ska du även delta i forskningsprojekt och kommunicera dess resultat via akademiska publikationer, samt vara aktiv inom forskningssamhället inom det egna ämnet. 

Tjänsten kommer att innefatta undervisning och forskning, med fokus på informationssystem och informationssäkerhet.

Befattningen innebär att:

 • Ansvara för, och undervisa i, kurser på master- och kandidatnivå i våra utbildningsprogram
 • Handledning av studenter/doktorander
 • Forskningsprojekt inom informationssäkerhet/-system
 • Söka externfinansiering
 • Samverka med omgivande samhälle
Behörighetskrav enligt högskoleförordningen och anställningsordningen
Behörig att anställas som universitetslektor är den som:
 • avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
 • visat pedagogisk skicklighet
 • genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper

Bedömningsgrunder

För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder
 • Vetenskaplig skicklighet
 • Pedagogisk skicklighet
 • Övriga bedömningsgrunder (utan inbördes rangordning):
• visa forskningsaktiviteter som relaterar till forskningsområdet för positionen, informationssäkerhet,
 • kunnande inom verksamhet och informationssäkerhetprocesser, kontinuitetsplanering, ledningssystem inom informationssäkerhet. säkerhetspolicys, organisationskultur för säkerhet (security awareness) är starkt meriterande.
 • Erfarenhet i teknisk information säkerhet dokumenterad i standardierade informationsäkerhetscertifieringar
 • erfarenhet av undervisning främst inom informationssäkerhet men även informationssystem
 • erfarenhet av att attrahera externfinansiering
 • publicerat i tidskrifter relevanta för informationssystem
 • ett industriellt/forskningsnätverk, samverkan
 • kunna undervisa på svenska och/eller engelska
 • förmåga att kommunicera forskning till det omgivande samhället
Förutsatt att kvalifikationerna i övrigt är lika kommer underrepresenterat kön att ges företräde.

Information

Anställningen är en tillsvidareanställning.

För mer information, vänligen kontakta: Ämnesföreträdare och Avdelningschef Anna Ståhlbröst +46 (0) 706240186 anna.stahlbrost@ltu.se eller biträdande professor Ali Ismail Awad, Tel:+46 (0) 920 49 34 14, email: ali.awad@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Christer Gardelli christer.gardelli@ltu.se 0920-49 18 09, OFR-S Lars Frisk, Lars.Frisk@ltu.se 0920-49 17 92

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

Ansökan

Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Skriv gärna din ansökan på engelska eftersom vi använder engelsktalande sakkunniga.

Ansökningshandlingar som ej kan bifogas elektroniskt ska skickas i tre exemplar till Luleå tekniska universitet, registrator, 971 87 Luleå, märk handlingarna med referensnummer.

Sista ansökningsdag: 18 januari 2020

Referensnummer: 5027-2019