arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i informatik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 maj

 • Sök jobbet senast

  31 augusti

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Inom Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) bedrivs utbildning och forskning inom ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till design och teknik. Vi är en av universitetets största institutioner och vår integrerade utbildning och forskning stödjer varandras utveckling. Vårt mål är att vara en institution som uppmuntrar förnyelse, utveckling och innovation. Hos oss finns tydliga kopplingar till företag och organisationer, något som bidrar till studenternas anställningsbarhet och forskningens tillämpning.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/iei

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som

Universitetslektor i informatik

Tillsättningsprogram
Vid avdelningen för Informationssystem och digitalisering bedrivs attraktiv grundutbildning inom ramen för det systemvetenskapliga kandidatprogrammet och masterprogrammet i IT och management. Vi bedriver också forskarutbildning och uppmärksammad forskning inom informationssystem och digitalisering. Den kunskap vi utvecklar syftar till att bidra till förståelse av IT-system och digitaliseringsprocesser i sammanhang – helheter – och därigenom bidra till kunskap om hur IT-system utvecklas och används av människor i organisationer och i samhället. Samspelet mellan människa, IT-system och organisation – inom såväl företag som offentliga organisationer – är därmed väsentligt. Vår profilering innebär att intresse särskilt riktas mot analys, design, förändring och bedrivande av verksamhet där IT-system ingår eller förväntas ingå som delar.

I den aktuella anställningen ingår utbildning, forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. För denna anställning består arbetsuppgifterna i att delta i forskning och utbildning.

Informatikämnets karaktär har samspelet mellan IT-system- och verksamhetsutveckling i fokus. Dokumenterad vetenskaplig skicklighet från studier av just detta samspel utifrån olika perspektiv är ett krav. Meriterande för anställningen är också dokumenterad skicklighet från aktivt deltagande i erkända nationella och internationella forskningssammanhang för ämnet, som författare, granskare och arrangör. Dokumenterad vetenskaplig skicklighet gällande empiriska studier inom både offentligt finansierad verksamhet och näringsliv, är särskilt meriterande för anställningen.

I den aktuella anställningen ingår undervisning, handledning och examination i utbildningar på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå. Dokumenterad pedagogisk skicklighet från handledning av projektarbeten och studenters självständiga arbeten på grundläggande och på avancerad nivå är ett krav för anställningen. Innehavaren förväntas bedriva och utveckla kurser såväl didaktiskt som innehållsmässigt varför dokumenterad skicklighet från sådan verksamhet är särskilt meriterande för anställningen. Dokumenterad pedagogisk skicklighet inom verksamhetsmodellering respektive IT- och verksamhetsarkitektur, samt informationssäkerhet, är meriterande för anställningen. Undervisningen inom ramen för denna anställning sker på svenska och engelska, varför ett krav är att den sökande kan uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på svenska och engelska.

Administrativt arbete inom ramen för anställningen kan länkas till forsknings- och utbildningsaktiviteter. I anställningen kan utbildningsledande uppgifter på grundläggande och avancerad nivå komma att ingå. Dokumenterad administrativ skicklighet inom forskning, näringsliv eller utbildning är därför meriterande för anställningen.

Den sökande skall vara beredd att arbeta i en kreativ och föränderlig miljö och att aktivt och på plats engagera sig i avdelningens utveckling och i samverkan med det omgivande samhället. I detta ingår även att bidra till att stärka det ämnesöverskridande samarbetet inom institutionen och med andra institutioner. Då vår forskning och undervisning tydligt präglas av samverkan så är dokumenterad skicklighet av att samverka med det omgivande samhället och över ämnesgränser meriterande för anställningen.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat