arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i informatik med inriktning mot eHälsa

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 juni

 • Sök jobbet senast

  1 september

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

Institutionen för informatik tillhör den tekniska fakulteten och är en av nio institutioner vid fakulteten. Verksamheten bedrivs vid tre orter: Kalmar, Växjö och Ljungby.

 

Vid institutionen för informatik bedrivs forskning inom tre huvudområden: Information Management, digital business transformation och interaktionsdesign. Forskningen genomförs i skärningspunkten mellan dessa områden och deras tillämpningar inom olika discipliner såsom: eLärande, eHälsa, och människa-datorinteraktion.

 

Institutionen för informatik erbjuder sex utbildningsprogram på grund-och avanceradnivå. Flera av kurserna och programmen erbjuds på distans, såväl nationellt som internationellt. Tre av programmen är på grundnivå

nivå och tre är på avanceradnivå. Institutionen bedriver också kurser inom området eHälsa i samarbete med andra fakulteter. Dessutom erbjuds utbildning på forskarnivå inom ämnet data och informationsvetenskap som bedrivs tillsammans med institutionen för datavetenskap och medieteknik.

 

En stor del av forskningen är knuten till regional utveckling, men det bedrivs också forskning i samarbete med nationella och internationella samarbetspartners, både inom akademin och industrin. 

 

Ämnesområde för tjänsten: Informatik


Placeringsort: Kalmar

Omfattning: Heltid


 

Arbetsbeskrivning:


I arbetsuppgifterna ingår undervisning och handledning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning. Administrativa arbetsuppgifter och uppdrag i såväl olika grupper och kommittéer inom institutionen samt uppdrag i universitetsgemensamma nämnder kan komma att ingå. I denna anställning är sökandes kompetens inom området interaktionsdesign med särskilt fokus på eHälsa, det vill säga hur digital teknik kan utveckla hälso- och sjukvården så att den på ett effektivt, säkert och hållbart sätt kan ge medborgarna bästa möjliga vård och omsorg.

 

Den sökande förväntas undervisa kurser och bedriva forskning inom några av följande områden:
 • Metoder inom interaktionsdesign med särskilt fokus på eHälsa
 • Metoder och teorier inom implementering och förvaltning av system gärna då inom hälso- och sjukvård
 • Metoder och teorier baserade på systemtänkande
 • Undervisning på distans
 

Som en universitetslektor, förväntas du planera och administrera undervisning samt undervisa, handleda och examinera studenter på grund-, avancerad och forskarnivå inom ämnesområdet. Du förväntas också att inom ämnesområdet samarbeta med omgivande näringsliv, i synnerhet med den regionala industrin, och utveckla samarbeten med regionala företag. Tjänsten kan också innebära utveckling av uppdragsutbildning samt olika former av administrativa uppgifter som hör ett universitet till. Resor mellan orterna kommer att förekomma då vår undervisning och forskning bedrivs i Kalmar, Växjö och Ljungby.

 

Behörighetskrav


Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom området informatik/data och informationsvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (HF 4 kap 4 §).

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

 

För behörighet till denna anställning krävs dessutom god förmåga att kommunicera på engelska både i tal och skrift. Sökande förutsätts fungera i lärar- och studerandegrupper där god samarbetsförmåga och flexibilitet är av stor betydelse. Därför krävs dokumenterad god förmåga att samarbeta och kommunicera med personer på olika nivåer inom och utanför organisationen samt förmåga att skapa och bibehålla nätverk och goda relationer. 

 

Bedömningsgrunder


Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. 

 

Meriterande i övrigt är:

 • Kunskaper inom interaktionsdesign med särskilt fokus på eHälsa
• Kunskaper inom implementering och förvaltning av system gärna då inom hälso- och sjukvård
 • Kunskaper i metoder och teorier baserade på systemtänkande
 • Erfarenhet av undervisning på distans;
 • Erfarenhet av samverkan med hälso- och sjukvårdsorganisationer, liksom av deltagande i utvecklings- och forskningsprojekt, såväl nationellt som internationellt.
 • Förmåga att kommunicera på svenska, både i tal och skrift
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Individuell lönesättning tillämpas, varför löneanspråk bör anges i ansökan. Sista ansökningsdag är 2020-09-01.

 

Upplysningar lämnas av prefekt Arianit Kurti, 0470-70 83 75, arianit.kurti@lnu.se, ämnesföreträdare professor Anita Mirijamdotter, 0470-70 86 35, epost: anita.mirijamdotter@lnu.se eller HR-partner Kristofer Stahl

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat