arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i informatik - intelligenta och interaktiva system

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 juni

 • Sök jobbet senast

  1 september

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

Institutionen för informatik tillhör den tekniska fakulteten och är en av nio institutioner vid fakulteten. Verksamheten bedrivs vid tre orter: Kalmar, Växjö och Ljungby.

 

Vid institutionen för informatik bedrivs forskning inom tre huvudområden: Information Management, digital business transformation och interaktionsdesign. Forskningen genomförs i skärningspunkten mellan dessa områden och deras tillämpningar inom olika discipliner såsom: eLärande, eHälsa, och människa-datorinteraktion.

 

Institutionen för informatik erbjuder sex utbildningsprogram på grund och avanceradnivå. Flera av kurserna och programmen erbjuds på distans, såväl nationellt som internationellt. Tre av programmen är på grundnivå

nivå och tre är på avanceradnivå. Institutionen bedriver också kurser inom området eHälsa i samarbete med andra fakulteter. Dessutom erbjuds utbildning på forskarnivå inom ämnet data och informationsvetenskap som bedrivs tillsammans med institutionen för datavetenskap och medieteknik.

 

En stor del av forskningen är knuten till regional utveckling, men det bedrivs också forskning i samarbete med nationella och internationella samarbetspartners, både inom akademin och inom industrin. 

 

Ämnesområde för tjänsten: Informatik


Placeringsort: Växjö

Omfattning: Heltid


 

Arbetsbeskrivning:


Tjänsten omfattar främst undervisning men också till viss del forskningsaktiviteter inom informatik med inriktning på intelligenta och interaktiva system. Som universitetslektor, kommer du att undervisa i kurser på både kandidat- och avanceradnivå samt delta i forskargruppers och andra aktiviteter inom området för anställningen antingen i Kalmar eller Växjö. 

 

Lektorn kommer att undervisa på kurser och/eller bedriva forskning inom några av följande områden:
 • Objektorienterad programmering (i Java eller Python)          
 • Kvalitetssäkring i informationssystemen          
 • Modellering och hantering av information inom en organisation          
 • Datadrivna affärsutveckling          
 • AI för affärsapplikationer          
 • Digital spårbarhet och hållbarhet i affärsverksamhet          
 

Institutionen kännetecknas av teoretiska och tillämpade forskningsaktiviteter. Både forskning och undervisning är ofta tvärvetenskaplig.

 

Som universitetslektor, kommer du att planera och administrera undervisning samt undervisa, handleda och examinera studenter på grund-, avancerad och forskarnivå inom ämnesområdet. Du kommer också att inom ämnesområdet samarbeta med omgivande näringsliv, i synnerhet med den regionala industrin, och utveckla samarbeten med regionala företag. Tjänsten kan också innebära utveckling av uppdragsutbildning samt olika former av administrativa uppgifter som hör ett universitet till. Resor mellan orterna kommer att förekomma då vår undervisning och forskning bedrivs i Kalmar, Växjö och Ljungby.

 

Behörighetskrav


Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom området informatik/data och informationsvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (HF 4 kap 4 §).

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

 

För behörighet till denna anställning krävs dessutom god förmåga att kommunicera på engelska tal och skrift. Sökande förutsätts fungera i lärar- och studerandegrupper där god samarbetsförmåga och flexibilitet är av stor betydelse. Därför krävs dokumenterad god förmåga att samarbeta och kommunicera med personer på olika nivåer inom och utanför organisationen samt förmåga att skapa och bibehålla nätverk och goda relationer. 

 

Bedömningsgrunder


Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. 

 

Meriterande i övrigt är:

 • kunskaper inom Objektorienterad programmering
 • kunskaper inom metoder för kvalitetssäkring av informationssystem
 • kunskaper inom AI och datadriven affärsutveckling
 • erfarenhet av undervisning på distans
 • erfarenhet av samverkan med näringsliv, liksom av deltagande i utvecklings- och forskningsprojekt, såväl nationellt som internationellt.
 

 

Eftersom flera av våra utbildningsprogram är distansbaserade är erfarenhet av distansutbildning också meriterande.

För att kunna undervisa krävs god kommunikationsförmåga på engelska och svenska i både tal och skrift. Om den sökande inte har förmåga att undervisa på svenska, förväntas han/hon att kunna göra det inom några år från det att tjänsten tillträtts.

 

Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Individuell lönesättning tillämpas, varför löneanspråk bör anges i ansökan. Sista ansökningsdag är 2020-09-01.

 

Upplysningar lämnas av prefekt Arianit Kurti, 0470-70 83 75, arianit.kurti@lnu.se, ämnesföreträdare professor Anita Mirijamdotter, 0470-70 86 35, epost: anita.mirijamdotter@lnu.se eller HR-partner Kristofer Stahl

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat