arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i industriellt arbetsintegrerat lärande (I-AIL)

 • Ort

  Trollhättan

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 maj

 • Sök jobbet senast

  17 juni

Om jobbet

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 15 000 studenter och 625 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Högskolan Väst söker Universitetslektor i industriellt arbetsintegrerat lärande (I-AIL), med inriktning mot industrins kunskapsproduktion och kompetensförändring

Högskolan Väst söker universitetslektor i industriellt arbetsintegrerat lärande (I-AIL), med inriktning mot industrins kunskapsproduktion och kompetensförändring med koppling till digitalisering.

Anställningen är huvudsakligen förlagd till forskningsmiljön PRIMUS som är en mångvetensakplig forskningsmiljö där teknik och lärande studeras i nya kombinationer för att industrin aktivt ska kunna omforma arbetssätten inför teknikutveckling och nya kompetenskrav. Inom I-AIL bedrivs forskningen genom samproduktion av både akademisk och praktisk eller erfarenhetsbaserad kunskap. Det är i ett socio-tekniskt perspektiv som de nya arbetsvillkoren och digitalisering studeras och därmed aktualiserar frågor kring former och innehåll av kunskapsproduktion och komptensförändring. Förståelsen för villkor, processer och effekter för lärande och kompetenshöjning utgör det övergripande temat för forskning inom I-AIL. Miljön har därmed en tydlig verksamhetsinriktad profil mot samproduktion och lärande i och med organisationer och företag inom produktionsindustrin.

Arbetsuppgifter:

Anställningen är förlagd till Institutionen för Ekonomi och IT, och omfattar i första hand forskning relaterad till PRIMUS och kärnområdet I-AIL. Därtill kommer undervisning/handledning inom relaterat område samt medverkan i högskolans verksamhet och vissa administrativa arbetsuppgifter. Anställningen avser i huvudsak att bedriva forskning. Även undervisning/handledning kan komma att ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst 30 procent av arbetstiden. Inom forskning förväntas du bidra till utvecklingen av forskningen inom I-AIL, med ett lärandeperspektiv på en alltmer digitaliserad produktionsindustri.

Syftet med anställningen är att utveckla modeller och strukturer för att förstå och utvärdara lärande och kunskapsutbyte i  samverkan med industripartners. En övergripande forskningsfråga är: hur utformar man forskningsprojekt i samarbete mellan akademi och industri och vilka parametrar påverkar samarbetet och lärandesultatet? Självständiga och gemensamma arbetsuppgifter inom forskningen består bl a av empirisk datainsamling, analys av tidigare och pågående samarbetsprojekt, utveckla modeller enligt olika scenarier, utforma implementeringsstrategier, utvärdera dessa med olika metoder, skriva rapporter, ansökningar, tidskriftsartiklar samt kommunicera resultat såväl populärvetenskapligt som vetenskapligt, exvis vid projektmöten och konferenser. Detta innebär att man arbetar engagemangsdrivet och förväntas bidra till I-AIL på ett arbetsintegrerat sätt, i nära samarbete med industripartners och kollegor.

Behörighetskrav:

- Avlagt doktorsexamen i ämnena informatik, pedagogik, arbetsvetenskap, sociologi, företagsekonomi eller motsvarande ämne med relevans för arbetsintegrerat lärande i industrisammanhang eller motsvarande vetenskaplig kompetens.
- Visad pedagogisk skicklighet. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför utbildningen under anställningens två första år.

För denna anställning krävs dessutom:

- Förmåga att undervisa på svenska.
- Dokumenterad god samarbetsförmåga.
- Förmåga att genomföra vetenskapliga studier och publiceringar på engelska.
- Förmåga i och erfarenhet av att vara aktivt drivande i forsknings- och utvecklingsprojekt.

Meriterande:

- Meriterande för anställningen är internationella kontaktytor och akademiska nätverk.
- Meriterande är också erfarenhet av planering, initiering, ledning och utveckling av forskning.
- Särskilt meriterande för anställningen är dokumenterad vetenskaplig skicklighet med relevans för kunskapsproduktion och arbetsplatslärande i företag och organisationer.
- Särskilt meriterande för anställningen är dokumenterad erfarenhet av kommunikation och samarbete mellan akademi och industri.
- Särskilt meriterande är erfarenhet av att muntligt och skriftligt (såväl på engelska och svenska) diskutera och presentera forskning i dialog med industri samt i tvärvetenskapliga grupperingar.

Bedömningsgrunder:

Särskild vikt fästes vid graden av pedagogisk och vetenskaplig skicklighet samt förmågan att utveckla forskning och utbildningsverksamhet i samverkan med kollegor och det omgivande samhället. Vid bedömningen av skicklighet beaktas anställningens ämnesområde, ämnesbeskrivning och arbetsuppgifter. 

Övrigt:

Tjänsten är tidsbegränsad till 1 år, med eventuell möjlighet till förlängning.  

I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, arbetsprov, intervjuer och referenstagning.

Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. För information kring utformning av ansökan, se riktlinjer för anställning vid Högskolan Väst: www.hv.se/Möt Högskolan Väst/Arbeta hos oss. De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2019/101 och skickas i ett exemplar.

Ansökan ställs till:

Högskolan Väst
HR
461 86 Trollhättan

Sista ansökningsdag är 2019-06-17

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Kontaktpersoner

Thomas Winman

0520-22 39 43, thomas.winman@hv.se


Ulrika Lundh Snis

ulrika.snis@hv.se