arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i Industriella energisystem, inr mot lärande system

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 oktober

 • Sök jobbet senast

  29 november

Om jobbet

LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar en anställning som

Universitetslektor i Industriella energisystem med inriktning mot lärande system
med placering vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)

Tillsättningsprogram 
Du kommer att arbeta på Avdelningen för energisystem vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Att skapa en inkluderande forskningsmiljö där medarbetare har en hög delaktighet är viktigt för oss. Vid avdelningen finns drygt tjugo medarbetare, varav åtta doktorander, som bedriver forskning samt grundutbildning inom energisystem.  
 
I den aktuella anställningen som universitetslektor i Industriella energisystem med inriktning mot lärande system ingår undervisning, handledning och examination på grundläggande och avancerad nivå samt forskning. Avdelningens forskning är indelad i två huvudområden; hållbara byggda miljöer och industriella energisystem.  
 
Förändringsmöjligheter i industrins energianvändning är ett kärnområde för avdelningens forskning. Avdelningen finns i forskningsfronten när det gäller utveckling av optimerande verktyg för systemanalys, där analyser genomförs av industrins interna flöden och av industrins samarbetsmöjligheter med kringliggande samhälle. Kombinationer av verktyg används för att bättre kunna lösa, och pedagogiskt visa på, möjliga energisystemlösningar. Verktygen tillämpas på reella industriella problem i nära kontakt med storskalig energiintensiv industri men också med liten och medelstor industri. Beslut om förändringar för resurseffektivitet i industrin, hinder, drivkrafter och management är också ett växande forskningsområde i avdelningens forskning.  

För komplett information om krav för anställningen, se annonsens webbplats: https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=20416&rmlang=SE">https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=20416&rmlang=SE">https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=20416&rmlang=SE">https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=20416&rmlang=SE

  
Behörighet 
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 
 
För ytterligare information om behörighet, se annonsens webbplats: https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=20416&rmlang=SE">https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=20416&rmlang=SE">https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=20416&rmlang=SE">https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=20416&rmlang=SE
 
Bedömningsgrunder 
För information om bedömningsgrunder för denna anställning se annonsens webbplats: https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=20416&rmlang=SE">https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=20416&rmlang=SE">https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=20416&rmlang=SE">https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=20416&rmlang=SE  

Tillsättningsförfarande
Anställningen tillsätts av rektor efter förslag från tekniska fakultetens anställningsnämnd. En avsiktsförklaring kommer att infordras från de sökande som i första hand bedöms komma ifråga för anställningen.

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 29 november 2022. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Publikationer, i pdf- eller word-format, bifogas i ansökningsformuläret. Vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vänligen notera att tryckta publikationer inte skickas tillbaka, då handlingar som inkommer till Linköpings universitet bevaras eller gallras enligt gällande gallringsregler.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning tillämpas

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat