arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i industriell organisation och ekonomi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 november

 • Sök jobbet senast

  22 december

Om jobbet

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST) har verksamhet på Campus Sundsvall och bedriver utbildning och forskning inom ämnena arkivvetenskap, datateknik, informatik och industriell organisation och ekonomi.

Arbetsuppgifter: Tjänsten innefattar i huvudsak undervisning och undervisningsrelaterade uppgifter.

Undervisningen kommer främst att bedrivas inom civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi med profilen IT och förändringsledning. Du förväntas bidra till utvecklingen av ämnet genom att vidareutveckla befintliga kurser. Forskningen kommer att bedrivas inom Forum för digitalisering (FODI), se https://www.miun.se/Forskning/storre-forskningssatsningar/forskargrupper/fodi/ för mer information.

Behörighet och bedömningsgrund alt Kvalifikationer: För att vara behörig till tjänsten krävs doktorsexamen inom industriell ekonomi eller motsvarande. Avhandlingsområdet och/eller eventuell senare forskning bör ha varit inriktad mot de forskningsområden som ingår i FODI eftersom undervisningen är forskningsanknuten. Omfattning och kvalitet hos publikationer tas i beaktan, likaså förmåga att arbeta inom forskningsprojekt och med extern forskningsfinansiering. Dessutom krävs samt högskolepedagogisk utbildning om minst 15 hp samt erfarenhet av undervisning på universitetsnivå.

Forskningen bedrivs i en internationell omgivning och det krävs därför goda färdigheter i att presentera och diskutera forskningsresultat på engelska, såväl skriftligt som muntligt. Utbildning bedrivs däremot i huvudsak på svenska varför det även krävs mycket goda kunskaper i svenska.  

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet. 

Anställning och tillträde: Vikariat 50% under perioden 2020-01-01 – 2020-12-30, alternativt tillträde enligt överenskommelse.  

Anställningsort: Sundsvall 

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Information: Närmare upplysningar lämnas av forskningsledare Katarina Lindblad-Gidlund, e-post: mailto:katarina.l.gidlund@miun.se, tel. 010-142 89 21 och prefekt Patrik Österberg, e-post: mailto:patrik.osterberg@miun.se, tel: 010-142 86 14.

Ansökan: Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem, som du hittar på miun.se/jobb, senast 2019-12-22. Till ansökan ska bifogas: - Ett personligt brev som beskriver dig själv och skälen till att du söker denna anställning. - CV - Referenser

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.