arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i Industriell ekonomi

 • Ort

  Linköping

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 juni

 • Sök jobbet senast

  12 september

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Inom Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) bedrivs utbildning och forskning inom ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till design och teknik. Vi är en av universitetets största institutioner och vår integrerade utbildning och forskning stödjer varandras utveckling. Vårt mål är att vara en institution som uppmuntrar förnyelse, utveckling och innovation. Hos oss finns tydliga kopplingar till företag och organisationer, något som bidrar till studenternas anställningsbarhet och forskningens tillämpning.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/iei

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar minst en anställning som

Universitetslektor i Industriell ekonomi
med placering vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Avdelningen för Industriell ekonomi tillhör teknisk fakultet. 

Avdelningens forskning är indelad i två områden, industriell marknadsföring och ekonomiska informationssystem. I industriell marknadsföring, som är fokus för denna anställning, bedrivs forskning inom två olika centra; Center for Business Model Innovation (CBMI) och Centrum för Affärsutveckling i små- och Medelstora företag (CAM), där forskningen på ett övergripande plan handlar om B2B-företag, deras affärsmodeller och strategier samt hur företagen kan skapa och fånga värde. I en sådan miljö utgör digitalisering, stora datamängder, tjänstefiering, globala värdekedjor och hållbarhet nyckelfaktorer att hantera, och utveckla, för att skapa konkurrensfördelar.

Avdelningens grundutbildning är dels på grundnivå, med breda kurser inom industriell ekonomi, och dels på avancerad nivå med inriktning mot industriell marknadsföring, företagsstrategi, affärsutveckling och styrning samt informationssystem. Ämnesmässigt handlar grundutbildningen i stor utsträckning om skärningen mellan ekonomi, management och teknik vilket också är basen för civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi. En viktig del av grundutbildningen är att studenterna ska förstå kopplingen mellan olika företagsaktiviteter, teknik och deras ekonomiska och strategiska effekter.

Tillsättningsprogram
I de aktuella anställningarna som universitetslektor i industriell ekonomi ingår undervisning med kursansvar, handledning och examination på grund- och avancerad nivå, forskning och forskarutbildning, deltagande i uppdragsutbildning, samverkansuppdrag och olika former av administrativa uppdrag.

Den aktuella anställningen är forskningsmässigt kopplat till centrumet för affärsmodellsutveckling (CBMI). Forskningsinriktningen omfattar de utmaningar och möjligheter som företag har kopplat till en ökad digitalisering inom värdekedjor, industrier och marknader, främst kopplat till en företagsstrategisk nivå gällande värdeskapande och affärsmodeller, samt hur det påverkar och skapar förutsättningar för B2B-företag att utvecklas och samarbeta inom olika områden. Dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom värdeskapande och affärsmodeller är ett krav för anställningen samt särskilt meriterande är dokumenterad vetenskaplig skicklighet avseende digitalisering kopplat till detta. Meriterande är dokumenterad förmåga att erhålla forskningsfinansiering. Förmåga att leda och administrera forskning är särskilt meriterande.

Utbildningsuppdragen inom den aktuella anställningen omfattar bland annat att planera, driva och utveckla kurser i industriell ekonomi, särskilt med inriktning mot områdena strategi och styrning. Dokumenterad pedagogisk skicklighet från undervisning inom strategi och/eller styrningsområdena är ett krav för anställningen. Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet avseende kvantitativ forskningsmetodik, t ex gällande stora datamängder, är särskilt meriterande. Dokumenterad pedagogisk skicklighet från utveckling av kurser inom strategifältet med inriktning på B2B (Business-to-Business) området är meriterande. Dokumenterad pedagogisk skicklighet avseende digitaliseringens möjligheter kopplat till hanteringen av stora datamängder, AI, affärsmodellsutveckling, tjänstefiering, globala värdekedjor och hållbarhet är särskilt meriterande.

Samverkan med företag och organisationer är en del av anställningarna. Dokumenterad samverkanskicklighet inom utbildning och forskning är särskilt meriterande. I anställningen är självständighet i kombination med god samarbetsförmåga ett krav för att kunna genomföra arbetsuppgifterna, där personliga egenskaper som samarbetsförmåga, initiativförmåga och engagemang är av väsentlig betydelse. Undervisningen samt samverkan med industri och forskarsamhälle sker inom ramen för denna anställning på både svenska och engelska, varför den sökande skall ha god kunskap, samt kunna uppvisa dokumenterad skicklighet, i att undervisa och kommunicera i båda språken.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.