arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i Industriell ekonomi och management

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 oktober

 • Sök jobbet senast

  22 november

Om jobbet

Vi är en av landets tydligast profilerade tekniska högskolor, där IT och innovation för en hållbar framtid står i fokus. Närhet är ett utmärkande drag för BTH; nära till näringsliv och samhälle, nära till studenterna och nära till högskoleledningen. Närheten till havet är också mycket påtaglig på båda våra campus, och staden såväl som bostadsområden finns inom bekvämt cykelavstånd. BTH står för kvalitet och nytänkande och vill upplevas som ett öppet, spännande och kreativt lärosäte. Vi utvecklar ny kunskap genom vår forskning, som oftast sker i samverkan med omgivningen och med en tillämpning i sikte. Forskningen bidrar till en hållbar framtid, såväl direkt genom forskningsresultat som indirekt genom våra forskarutbildade och genom en forskningsanknuten grundutbildning. För att nå våra mål krävs motiverade och engagerade medarbetare som ges förutsättningar att leverera forskning och utbildning av högsta möjliga kvalitet. Arbetsmiljö och jämställdhet är självklara frågor på agendan och vi strävar efter ständiga förbättringar. Låter det som din framtid?

Arbetsbeskrivning:

Anställningen omfattar forskning och pedagogiskt arbete inom området industriell ekonomi och management. Forskning inkluderar egen forskning, handledning av doktorander, utformning och ledning av forskningsprojekt, samverkan med externa parter och sökande av externa anslag. Pedagogiskt arbete inkluderar undervisning, program- och kursutveckling, kursansvar, framtagande eller bearbetning av läromedel samt uppdragsutbildning. Proportionerna mellan de olika arbetsuppgifterna kan variera över tid.

Forskning och undervisning är inriktat mot industriell ekonomi och management som på BTH fokuserar på samspelet mellan teknologi, innovation och näringslivsdynamik. I centrum står villkor för samt konsekvenser av teknologins affärsmässiga förverkligande. Detta omfattar teknikbaserade affärer, entreprenörskap, strategi och innovation i etablerade såväl som i nya och framväxande industrier och branscher.

Mer information om institutionen för industriell ekonomi finns på www.bth.se/tiek.

Behörighetskrav:

Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens och har pedagogisk skicklighet eller annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För vidare information om behörighetskraven se ”Riktlinjer för anställning av lärare och utnämning av docent vid Blekinge Tekniska Högskola”, www.bth.se/lediga-tjanster längst ned på sidan.

Meriterande kvalifikationer:

• Doktorsexamen med inriktning mot kvantitativ ekonomisk analys inom industriell ekonomi och management, nationalekonomi, företagsekonomi eller motsvarande.
 • Aktuell forskning inom industriell ekonomi och management som publicerats i välrenommerade internationella journaler och konferenser.
 • Dokumenterad erfarenhet och framgång av att initiera, söka och driva externfinansierade forskningsprojekt inom tjänstens område.
 • Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt arbete inom ingenjörsutbildningar.
 • Dokumenterad erfarenhet av samverkan med näringsliv och samhälle, t.ex. genom projekt, populärvetenskapliga rapporter och dylikt.
 • Mycket god färdighet i muntlig och skriftlig engelska samt grundläggande muntlig och skriftlig svenska.
Tjänstgöringsomfattning:   
100 %.

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Varaktighet:

Tillsvidare.

Ansökan:

Sista ansökningsdag är den 22 november. Ansökan behandlas i vårt rekryteringssystem ReachMee. Anvisningar till den sökande går att finna på https://www.bth.se/om-bth/lediga-tjanster/

 

Blekinge Tekniska högskola, BTH, välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi arbetar aktivt för att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten.