arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i idrottsvetenskap, inriktning sport management

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 januari

 • Sök jobbet senast

  15 februari

Om jobbet

Institutionen för idrottsvetenskap är en av sju institutioner på fakulteten för samhällsvetenskap. Institutionen har ungefär 40 anställda och finns både på campus i Kalmar och i Växjö.

Vid Institutionen för idrottsvetenskap bedrivs bl.a. forskning och utbildning kring idrottslig kultur, sport coaching och sport management. Tjänsten fokuserar dels mot undervisning på både grundläggande och avancerad nivå inom coaching- och sport management området, dels forskning kring framförallt sport management.

Ämnesområde för befattningen

Idrottsvetenskap

Placeringsort tillsvidare

Växjö

Anställningens omfattning

Tillsvidare anställning på heltid, 100 %. Vi tillämpar sex månaders provanställning.

Arbetsbeskrivning

Anställningen riktar sig mot både forskning och utbildning kring sport management, dvs. frågor kring att planera, organisera, leda och utvärdera idrottslig verksamhet. Centrala områden är strategiskt ledarskap, organisationsutveckling samt idrottens marknader, entreprenörskap inom såväl den kommersiella som ideella idrottssektorn. Samtidigt ingår den sökande i den samlade idrottsvetenskapliga miljön, vilket kan innebära vissa insatser inom andra idrottsvetenskapliga fält som ex ämnet idrott och hälsa.

I arbetsuppgifterna kring undervisningsinsatserna ingår undervisning, handledning och examination på grund- och avancerad nivå, utbildningsplanering samt utvecklingsarbete, detta inom såväl utbildningsprogram, fristående kurser som samverkansuppdrag. Undervisningen bedrivs både för studenter som studerar både på campusförlagda och distansbaserade utbildningar, men också i form av uppdragsutbildning gentemot den idrottsliga sektorn.

En central uppgift är arbete med forsknings- och utveckling inom framförallt sport management. I detta ligger både eget forsknings- och utvecklingsarbete, men också arbete i samverkan med andra medarbetare inom institutionen. I arbetet ingår även att driva samverkan med nationella och internationella forskare/nätverk samt det omgivande samhället. Därutöver är man en del i den samlade idrottsvetenskapliga forskningsmiljön som inkluderar bland annat medverkan i institutionens forskningskollegium och seminarier. Med tanke på att en del av anställningen utgörs av samverkan med olika intressenter utanför universitetet är en förutsättning fullgod behärskning av såväl muntlig som skriftlig kommunikation på det svenska språket.

Behörighetskrav


Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i idrottsvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

För behörighet till denna anställning krävs dessutom att den sökande har dokumenterad god samarbetsförmåga samt dokumenterad förmåga att kunna hantera program- och kursadministration. Anställningen kräver också kunskap i att kunna kommunicera på svenska och engelska.

Bedömningsgrunder


Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Meriterande i övrigt är:

 • dokumenterad erfarenhet av forsknings- och utvecklingsarbete med koppling till området sport management.
 • dokumenterad erfarenhet av undervisning och utbildningsplanering på universitetsnivå kring det innehåll och inom de utbildningsområden anställningen avser.
 • dokumenterad erfarenhet av arbete inom högskola/universitetet och/eller gentemot den idrottsliga sektorn.
När universitetet anställer nya lärare ska den sökande väljas som, genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner

Prefekt: Owe Stråhlman, owe.strahlman@lnu.se  tfn 0480-446711           

HR-partner: Oskar Sandgren, oskar.sandgren@lnu.se, tfn 0470-708444

Forskningsansvarig: Bo Carlsson, bo.u.carlsson@lnu.se, tfn 0470-708389

Programledare Coaching och Sport Management: Susanne Linnér, susanne.linner@lnu.se, tfn 0470-708697

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat