arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i idéhistoria

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 december

 • Sök jobbet senast

  31 januari

Om jobbet

vid Institutionen för kultur och estetik. Sista ansökningsdag: 2021-01.31.

Arbetsuppgifter

Anställningen delas mellan undervisning (f.n 70 %) och forskning (f.n. 30 %). Den anställda förväntas bedriva forskning av hög kvalitet samt verka för att idéhistorias forskning utvecklas, bland annat genom att söka externa forskningsmedel. Den anställda förväntas också att engagera sig i utbildningen och i utvecklingen av ämnets pedagogik och kursutbud. Därtill förväntas den anställda på andra sätt delta aktivt i arbetet med att utveckla ämnet och samverka med andra ämnen vid Stockholms universitet och externt. Dessutom kan lednings- och/eller administrativa uppdrag bli aktuella..

Behörighetskrav

Behörig till anställningen är den som före ansökningstidens utgång avlagt filosofie doktorsexamen i idéhistoria, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, samt har visat pedagogisk skicklighet inom olika typer av undervisning. Dessutom krävs dokumenterat intresse för att utveckla ämnets forskning och undervisning.

Innehavaren av tjänsten förväntas kunna genomföra sina arbetsuppgifter på såväl svenska som engelska.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Såväl den vetenskapliga och den pedagogiska skickligheten ska vara dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten på dem och de sökande uppmanas bifoga referenser.

Bedömningsgrunder

Vid bedömningen av de sökande kommer särskild och lika vikt att läggas vid vetenskaplig skicklighet, visad genom egen forskning, och vid pedagogisk skicklighet som visats genom undervisning och pedagogiskt utvecklingsarbete. Den vetenskapliga skickligheten bedöms genom kvaliteten på den sökandes vetenskapliga arbete; härvid tas stor hänsyn till bredd och förmåga att ställa nydanande frågor, liksom till olika former av publiceringar (nationella och internationella) samt aktivt deltagande i nationella och internationella konferenser och nätverk. Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten är undervisning på alla nivåer, inklusive forskarutbildning, meriterande. Därtill är uppvisad förmåga att utveckla nya kurser, kursansvar och administrativ erfarenhet saker som räknas den sökande till godo.

Stor vikt kommer att fästas vid den sökandes förutsättningar att bidra till utvecklingen av forskning och utbildning inom idéhistoria vid Stockholms universitet. Sådana förutsättningar visas genom dokumenterad god samarbetsförmåga och erfarenhet av samarbete inom såväl forskning som undervisning. Till ansökan bör bifogas ett personligt brev där den sökandes forskningsplan, liksom en reflektion över den sökandes möjliga bidrag till utvecklingen av idéhistoria vid Stockholms universitet, ingår.

Högskolepedagogisk utbildning

Högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt är meriterande.

Övriga upplysningar

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, Boel Hackman, tfn 08-16 22 37, boel.hackman@littvet.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Kenneth Hjalmarsson, tfn 08-16 21 30, kenneth.hjalmarsson@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lön.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat