arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i i sociologi med inriktning mot lärarutbildningen

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 februari

 • Sök jobbet senast

  28 februari

Om jobbet

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 15 000 studenter och 675 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Högskolan Väst söker universitetslektor i i sociologi med inriktning mot lärarutbildningen

Till lärarutbildningen söker Högskolan Väst en universitetslektor i sociologi med ämnesdidaktisk kompetens för att i första hand undervisa i ämnet samhällskunskap på ämneslärarprogrammet.

Arbetsuppgifter:


Arbetsuppgifterna innefattar undervisning och handledning på grund- och avancerad nivå samt pedagogiskt, vetenskapligt och ämnesinriktat planerings- och utvecklingsarbete inom kurser och program, i synnerhet inom Ämneslärarprogrammet (samhällskunskap, utbildningsvetenskaplig kärna samt verksamhetsförlagd utbildning). Undervisning inom andra delar av institutionens verksamhet kan vid behov komma ifråga, såsom i fristående kurser i sociologi eller i uppdragsutbildning. Vidare ingår forskning och samverkan med det omgivande samhället i arbetsuppgifterna.

Behörighetskrav:

- Avlagd doktorsexamen inom ämnet sociologi eller motsvarande vetenskaplig kompetens.
- Genomgången högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvade kunskaper och kompetenser.
- Dokumenterad pedagogisk och administrativ skicklighet.

För denna anställning krävs dessutom:

- Vetenskaplig och pedagogisk kompetens inom sociologi.
- Förmåga att undervisa på svenska och engelska.
- Dokumenterad god samarbetsförmåga.

Meriterande:

- Egen lärarexamen och erfarenhet av arbete i grundskolan och/eller gymnasieskolan.
- Dokumenterad och väl vitsordad undervisning i lärarutbildningen.
- Särskilt meriterande är kompetens inom det utbildningsvetenskapliga området.
- Dokumenterad erfarenhet av att ha sökt och erhållit extern forskningsfinansiering.
- Dokumenterad erfarenhet av att ha ingått i och drivit nationella och internationella forskningsnätverk.

Bedömningsgrunder:

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som förmåga och lämplighet att fullgöra alla arbetsuppgifterna väl. Särskild vikt fästes vid graden av pedagogisk och vetenskaplig skicklighet samt förmågan att utveckla forskning och utbildningsverksamhet i samverkan med kollegor och det omgivande samhället. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Vid bedömningen av skicklighet beaktas anställningens ämnesområde, ämnesbeskrivning och arbetsuppgifter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt:
I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, arbetsprov, intervjuer och referenstagning. Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning förväntas genomgå sådan, alternativt tillägna sig motsvarande kunskaper inom två år från anställningstillfället.

Anställningen är en tillsvidareanställning. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. För information kring utformning av ansökan, se riktlinjer för anställning och befordran av lärare vid Högskolan Väst: https://www.hv.se/om-oss/arbeta-hos-oss/.  De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2021/26 och skickas i ett exemplar.

Ansökan ställs till:

Högskolan Väst
HR
461 86 Trollhättan

Sista ansökningsdag är 2021-02-28

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning