arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i högskolepedagogisk utveckling

 • Ort

  Malmö

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 mars

 • Sök jobbet senast

  8 april

Om jobbet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Fakulteten för lärande och samhälle erbjuder professionsutbildningar för skola, kultur, fritid och idrott. Fakulteten driver en av Sveriges största lärarutbildningar där man som student väljer en av fyra examina: förskollärare, grundlärare, ämneslärare eller yrkeslärare. Förutom utbildningar till idrottsvetare, lärare, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare finns fristående kurser, forskarutbildning, vidareutbildning och uppdragsutbildning. Fakulteten karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Vår forskning bedrivs i nära samverkan med det omgivande samhället. Sedan 2005 finns vi i byggnaden Orkanen, vid Hjälmarekajen bredvid Malmö centralstation.

Innehåll och arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att bidra till digitalisering av Malmö universitets utbildningar genom utveckling av såväl pedagogik som lärandemiljö.Du kommer att, i samarbete med kollegor, organisera och genomföra högskolepedagogisk utbildning på avancerad nivå vilket omfattar planering, undervisning, examination och viss kursadministration. Vidare kommer du att driva högskolepedagogiskt utvecklingsarbete utifrån verksamhetens behov samt bygga upp högskolepedagogisk forskning om digitalt lärande, vilket inkluderar att identifiera möjligheter till extern finansiering och ansöka om sådana medel. Du kommer att verka i en tvärvetenskaplig miljö och i nära samarbete med universitets fem fakulteter.   

Tillsammans med universitetets IT-pedagoger ingår du i systemförvaltargruppen för de utbildningsstödjande systemen: Canvas, Zoom, Urkund och Caltura. Under 2019 pågår ett pilotprojekt för digital salsexamination. 

Du deltar också i olika forum inom Malmö universitet för att inspirera kollegor till digitalisering av utbildning och för att synliggöra ett akademiskt lärarskap.

Behörighet


Behörig att anställas som lektor är den som har:
 • avlagt svensk eller utländsk doktorsexamen inom ett för anställningen relevant ämne
 • dokumenterad pedagogisk skicklighet genom förmåga att utveckla, genomföra och leda utbildning
 • dokumenterad förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om verksamheten inom ansvarsområdet

Specifikt för denna anställning krävs:

 • dokumenterad högskolepedagogisk utbildning minst 15 hp eller 10 veckor
 • dokumenterad särskilt god pedagogisk skicklighet genom förmåga att utveckla, genomföra och leda utbildning inom digitalt lärande
 • dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete inriktat mot digitalt lärande inom högskoleutbildning
 • dokumenterad erfarenhet av att bedriva högskolepedagogisk undervisning för verksamma lärare inom högskola/universitet
 • dokumenterad erfarenhet av handledning på minst avancerad nivå
 • dokumenterad förmåga att undervisa på engelska och svenska

Meriterande för denna anställning är:

 • särskild kompetens inom något av områdena; digitalt lärande, lärandemiljö, breddat deltagande och inkluderande pedagogik
 • egen forskning inom något av ovanstående eller inom annat högskolepedagogiskt område

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder används graden av skicklighet inom ovan nämnda arbetsuppgifter, samt hur den sökande passar in i centrumets forskningsprofil såväl som undervisningsprofil. Vikt läggs vid hur den sökande bedöms kunna bidra till att komplettera och vidareutveckla forskning och undervisning vid CAKL. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.
Lärare vid Malmö universitet förväntas ha eller så snart som möjligt genomgå högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng.

Upplysningar

Föreståndare Patricia Staaf. patricia.staaf@mau.se, 040 – 665 72 62

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

 

Övrigt

Anställningen är tillsvidare omfattande 100%. Malmö universitet kan komma att tillämpa provanställning.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde

2019-08-15 eller enligt överenskommelse.

Se annonsen i sin helhet på hemsidan www.mau.se