arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i historia vid LiU

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 januari

 • Sök jobbet senast

  2 mars

Om jobbet

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som universitetslektor i ämnesområde historia

Arbetsuppgifter

Institutionen för kultur och samhälle (IKOS) är en del av filosofiska fakulteten. Vid institutionen bedrivs grundutbildning, forskarutbildning, forskning och utvecklingsarbete inom humaniora och samhällsvetenskap. Institutionen finns både i Linköping och Norrköping. Ämnet historia är placerat i Linköping. 

Vid Linköpings universitet ges historia som fristående kurs på grund- och avancerad nivå (Historia 1-4, 1-120 högskolepoäng) och som forskarutbildning. Ämnet ingår i lärarutbildningar för grundskola och gymnasiet. Ämnet erbjuder olika specialkurser, sommarkurser och internationella kurser. Kompetensen inom historieämnet i Linköping täcker vida fält inom historievetenskapen med en tyngdpunkt mot socialhistoria, kulturhistoria och lokalhistoria.

Innehavaren av den aktuella anställningen ska ha dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom det historievetenskapliga fältet. Vidare krävs dokumenterad administrativ skicklighet. Särskilt meriterande är lärarexamen och dokumenterad pedagogisk skicklighet från lärarutbildning.

Arbetsuppgifterna är bland annat att utveckla, driva och samordna kurser. Undervisningen inom ramen för denna anställning sker på svenska och engelska, varför ett krav är att den sökande kan uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på både svenska och engelska.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 

Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses dokumenterad utländsk examen som bedöms motsvara minst doktorsexamen. 

Med annan yrkesskicklighet avses relevant yrkesskicklighet förvärvad utanför högskolan. Annan yrkesskicklighet kan endast komma ifråga som behörighetsgrund vid tillsättning av en anställning där innehavaren ska undervisa i en professionsutbildning där beprövad erfarenhet är väsentlig.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. 

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. 

För denna anställning kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Administrativ skicklighet och ledarskap ska ha visats genom förmåga att planera, organisera och utveckla verksamhet och personal. 

Den sökande ska uppvisa förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Lika villkor


För mer information om anställningen:
https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=13006&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat