arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i historia, särskilt militärhistoria

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 april

 • Sök jobbet senast

  30 maj

Om jobbet

Försvarshögskolan söker en eller flera universitetslektorer i historia, särskilt militärhistoria
Anställningen är placerad på Militärhistoriska sektionen vid Operativa avdelningen, Militärvetenskapliga institutionen i Stockholm.

Vid Försvarshögskolan är ämnet historia, särskilt militärhistoria, inriktat mot att studera relationen mellan krig, kultur och samhälle samt utvecklingen av militär strategi, operationer och taktik.

Arbetsuppgifter


Anställningen avser undervisning och forskning samt administration inom ämnet historia, särskilt militär historia. I arbetsuppgifterna ingår även viss undervisning inom andra ämnens kurser vid lärosätet, deltagande i fältövningar och liknande moment inom Försvarshögskolans militära program, samt vissa redaktörssysslor.

Behörighet


Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Det får bedömas i det enskilda fallet om en utländsk examen kan anses motsvara svensk examen.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Bedömningsgrunder


Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga.

För denna anställning tillämpas följande bedömningsgrunder i sammanvägning:

- Förmåga till självständig forskning av hög kvalitet inom ämnet historia, särskilt militärhistoria, som visats genom publicering i relevanta, väl ansedda internationella tidskrifter och förlag.
- Dokumenterad pedagogisk skicklighet som visats genom undervisning, planering och genomförande av utbildning vid högskola.

Det är meriterande med tidigare erfarenhet från officersutbildning eller försvarssektorn, liksom dokumenterad erfarenhet av framgångsrika ansökningar av externa forskningsmedel. Försvarshögskolan är en mångvetenskaplig miljö, varför erfarenhet av samarbeten med militärhistoria närstående ämnen, liksom erfarenhet av nationella och internationella akademiska samarbeten i forskningsprojekt, är meriterande. Sektionen planerar under de närmaste åren viss läromedelsproduktion, varför erfarenhet av redaktörssysslor är meriterande.

Den sökande ska kunna undervisa på svenska och engelska. Om den som anställs inte behärskar svenska vid anställningstillfället förväntas han/hon förvärva erforderliga språkfärdigheter under de första två åren av anställningen. Försvarshögskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, förutom dokumenterade meriter, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomför aktuella arbetsuppgifter.

Där det inte råder en jämn könsbalans kan Försvarshögskolan vid likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter hos de sökande anställa den av underrepresenterat kön. Eftersom majoriteten av de som arbetar vid Militärhistoriska sektionen är män, ser vi gärna kvinnliga sökande.

Anställningen


Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan


Ansökan utformas i enlighet med vår mall, Mall för läraransökan, som du hittar på följande sida: https://www.fhs.se/om-forsvarshogskolan/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html?query=Externa&locale=sv

Ansökan ska skrivas på engelska, då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Den sökande ska även göra ett urval på högst tio publikationer som åberopas till stöd för ansökan. Publikationerna ska bifogas i din ansökan. Om någon av dessa publikationer är monografier och/eller böcker, ta kontakt med HR-specialist, se kontaktuppgifter nedan.

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HF/HR 177/2020. Din kompletta ansökan inklusive bilagor ska vara Försvarshögskolan tillhanda senast 30/5 2021.

Upplysningar


Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

- Professor i historia, särskilt militärhistoria, Gunnar Åselius, gunnar.aselius@fhs.se
- Chef Operativa avdelningen, Andreas Forsman, andreas.forsman@fhs.se
- HR-specialist, Nike Gårdinger, nike.gardinger@fhs.se

Alla nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet) som nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Välkommen med din ansökan senast 2021-05-30!

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning