arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i historia, 80 %

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 november

 • Sök jobbet senast

  3 december

Om jobbet

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Institutionen humaniora och samhällsvetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: kriminologi, sociologi,  statsvetenskap, genusvetenskap, historia, litteraturvetenskap, engelska, svenska språket och religionsvetenskap. Forskningen bedrivs inom respektive ämne samt inom Risk and Crisis Research Center (RCR), Forum för Genusvetenskap (FGV) och DEMICOM.

Historia är en relativt stor ämnesmiljö med 14 tillsvidareanställda varav 4 är professorer.

Ämnet har idag 4 finansierade doktorander. Därtill kommer visstidsanställda i varierande grad utifrån behov.

Arbetsuppgifter: Arbetsuppgifterna består av undervisning på grundnivå i historia, bland annat på teori- och metodkurser, uppsatskurser, breddkurser samt uppsatshandledning. Vissa kurser ges med distributionsform distans, vissa med distributionsform campus Sundsvall. Till arbetsuppgifterna hör undervisning, examination och handledning. Innehavaren av anställningen förutsätts därutöver i viss mån bidra till det kollegiala arbetet och utvecklingen av ämnet.

Tjänstgöring under sommarterminen kan komma i fråga.

I anställningen ingår även tid för egen forskning motsvarande 15 % av anställningsgraden.

Behörighet och bedömningsgrund: Behörighet att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt har visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§). Den som ska anställas som lektor ska för övrigt vara behörig enligt de krav som beskrivs i Mittuniversitetets anställningsordning, (infoga aktuell länk)

Den som anställs ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av, och förmåga att använda, svenska språket eftersom samtliga kurser och utbildningar är på svenska.

Meriterande för anställningen är erfarenheter av både undervisning på distans via lärplattform/konferensverktyg och traditionell undervisning på campus, samt undervisning på teori/metod- och uppsatskurser. Särskild vikt kommer att läggas vid relevant undervisningserfarenhet.

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt, Pär Olausson tfn. 010-142 85 47, proprefekt Glenn Svedin tfn 010-142 82 47, ämnesstudierektor, Erik Nydahl tfn. 010-142 81 69 eller ämnesföreträdare, Samuel Edquist tfn. 010-142 78 96.

Anställning och tillträde: Visstidsanställning 80 % med tillträde 2021-01-01, eller enligt överenskommelse, och längst till och med 2021-12-31. 

Anställningsort: Sundsvall


Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Handläggning:. Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista. (se instruktioner till sökande https://www.miun.se/medarbetare/universitetet/huv/Namnd-och-rad/Anstallningsrad/handlaggningsordningar/).

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2020-12-03.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning tillämpas

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

80%. Tillträde: 2021-01-01 Visstidsanställning