arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i histologi med cellbiologi

 • Ort

  Umeå

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 maj

 • Sök jobbet senast

  30 augusti

Om jobbet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Ämne

Histologi med cellbiologi

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning och handledning i ämnesområdet histologi med cellbiologi inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid läkar- och tandläkarprogrammen, men undervisning inom andra program och utbildningar och/eller i närliggande ämnesområden eller allmänna kompetenser för yrkesutbildningar kan även komma att ingå.

I arbetsuppgifterna ingår forskning och utvecklingsarbete, samt undervisning och handledning inom utbildning på forskarnivå, inom histologi med cellbiologi. Administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och Medicinska fakulteten ingår. Ledning av personal och verksamhet inom undervisning i egenskap av exempelvis kursansvarig/kurssamordnare kan komma att ingå.

Stationeringsort är Umeå.

Anställningen som universitetslektor kan efter överenskommelse – och förutsatt sjukvårdshuvudmannens godkännande – förenas med anställning som specialistutbildad läkare eller tandläkare vid Region Västerbotten, vilket innebär kliniska arbetsuppgifter till en omfattning om upp till 13 timmar i veckan.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

För att vara behörig för anställning ska den sökande ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa på svenska komma i fråga, men förutsätts då erhålla denna förmåga inom två år från anställning.

Den sökande förväntas uppvisa ett visst mått av vetenskaplig självständighet, och ska kunna presentera ett eget, aktuellt forskningsprogram.

Den sökande förväntas vidare ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. Om den sökande inte har detta vid ansökningstillfället, ska en pedagogisk utvecklingsplan upprättas så att kunskaperna kan tillägnas inom två år från anställning.

För att vara behörig för anställning ska den sökande ha dokumenterad ämneskompetens i undervisningsämnet histologi med cellbiologi, vilket avser att den sökande ska ha bred erfarenhet av såväl teoretisk som praktisk undervisning inom histologi på cell-, vävnads- och organnivå samt att den sökande ska ha erfarenhet av olika undervisningsformer såsom katedrala föreläsningar och histologisk preparatundervisning.

För att vara behörig för förenad anställning som specialistutbildad läkare eller tandläkare krävs läkarexamen respektive tandläkarexamen, samt (för läkare) specialistkompetens i valfri specialitet, och klinisk skicklighet är ett behörighetskrav. Därutöver krävs för att vara behörig nödvändiga kunskaper i svenska (enligt Socialstyrelsens definition som även godkänner motsvarande kunskaper i norska eller danska språket).

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen som universitetslektor gälla, dvs. pedagogisk skicklighet. Därutöver beaktas vetenskaplig skicklighet och administrativ skicklighet.

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Viktning av bedömningsgrunder

Vid tillsättning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: pedagogisk skicklighet (3), vetenskaplig skicklighet (1). Därutöver skall även graden av administrativ skicklighet beaktas.

Beskrivning av bedömningsgrunderna

För att läsa beskrivning av bedömningsgrunderna vänligen läsa annonsen i sin helhet på vår hemsida, se nedan länk. 

https://www.umu.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/universitetslektor-i-histologi-med-cellbiologi-med-mojlighet-till-forenad-anstallning-som-specialistutbildad-lakare-eller-tandlakare-_264678/

Vid frågor kring denna rekrytering, vänligen kontakta prefekt och professor Per-Arne Oldenborg på 090-786 59 74 eller per email per-arne.oldenborg@umu.se.

Välkommen med din ansökan senast 2019-08-30.

Ansökan

Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du här https://www.aurora.umu.se/enheter/medfak/personal/akademiska-anstallningar-och-docentur/

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Kontaktpersoner

Per-Arne Oldenborg

090-786 5974