arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i handelsrätt

 • Ort

  Ospecificerad arbetsort

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  9 maj

 • Sök jobbet senast

  10 augusti

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Anställningen ligger inom ramen för området rättsvetenskap vid Ekonomihögskolan. Rättsvetenskapen vid Ekonomihögskolan är av vikt för flera program med inriktning mot ekonomi och vi erbjuder även en kandidatutbildning i ämnet rättsvetenskap. Linnéuniversitetet gör nu en strategisk satsning på ämnet rättsvetenskap i syfte att vidareutveckla kandidatutbildningen inom ämnet. Till följd av detta behöver vi förstärka vår personalgrupp.

Ämnesområde för befattningen: Handelsrätt

Placeringsort: Kalmar eller Växjö. Största delen av tjänsten fullgörs vid placeringsorten men viss tjänstgöring kan ske även på andra orter inom universitetet.
Anställningens omfattning: Heltid/deltid

Arbetsbeskrivning

Arbetsuppgifterna innebär främst undervisning på kurser inom det handelsrättsliga området för studenter vid Ekonomihögskolan och vid andra fakulteter på universitetet. Undervisningen bedrivs inom ramen för det traditionella handelsrättsliga området såsom t.ex. avtalsrätt transporträtt, skatterätt och immaterialrätt samt arbetsrätt. Breda kunskaper inom det handelsrättsliga området är av vikt och goda kunskaper inom det skatterättsliga området är meriterande. Undervisningen bedrivs huvudsakligen på svenska och främst på campus i Växjö och Kalmar. Även nätbaserad undervisning och undervisning på engelska kan förekomma. God förmåga att sätta rätten i en samhällelig kontext krävs eftersom undervisningen i stora delar syftar till att skapa förståelse kring hur ekonomer, socionomer, poliser och andra yrkesgrupper behöver närma sig och tillämpa rättsvetenskap i sitt yrkesliv. I arbetet ingår även att driva eget forsknings- och utvecklingsarbete samt att medverka i och initiera nya forskningsprojekt.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

För behörighet till denna anställning krävs dessutom:
 • Avlagd doktorsexamen med inriktning mot juridik eller motsvarande vetenskaplig kompetens.
 • Dokumenterad god samarbetsförmåga.
 • Dokumenterad förmåga och erfarenhet av att kommunicera på svenska och engelska.
 • Vilja att bidra till utvecklingen av forsknings- och undervisningsmiljöer.
För fullständig annonstext och information om bedömningsgrunder, läs mer och ansök senast den 10 augusti 2019 på Linnéuniversitetets hemsida: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=4344&rmlang=SE