arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i handelsrätt med i inriktning mot immaterialrätt

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 september

 • Sök jobbet senast

  14 november

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

Ekonomihögskolan, en av Linnéuniversitetets fem fakulteter, erbjuder flera ekonomprogram på kandidatnivå, civilekonomprogram och ett stort antal fristående kurser. Dessutom finns utbildningsprogram på magister- och mastersnivå samt forskarutbildning. Våra utbildningar ges inom en rad områden såsom marknadsföring, ledarskap, entreprenörskap och internationella affärer. Verksamheten bedrivs på campus i Kalmar och Växjö, samt via digitala lärplattformar.

Institutionen för ekonomistyrning och logistik vid Ekonomihögskolan befinner sig i ett expansivt skede och rekryterar nu flera medarbetare för undervisning och forskning. Med start hösten -21 utökar Linnéuniversitetet och Kalmar kommun sitt samarbete för att skapa Sveriges modernaste rättsvetenskapliga miljö med en unik och omfattande insats på 300 miljoner kronor under en tioårsperiod. Som lektor i rättsvetenskap kommer du att vara en del i denna utvecklingsresa mot att utveckla en för Sverige unik och intressant, yrkesorienterad juridisk miljö.

Ämnesområde för befattningen: Handelsrätt med inriktning mot immaterialrätt

Placeringsort tillsvidare: Kalmar eller Växjö. Tjänstgöring förekommer även på andra orter inom universitetet.

Anställningens omfattning: Heltid/deltid enligt överenskommelse. Tillsvidareanställning. Provanställning 6 månader tillämpas.

 

Arbetsbeskrivning:


Arbetsuppgifterna innebär i första hand att planera, undervisa och examinera kurser inom det handelsrättsliga området främst immaterialrätt. Vid Linnéuniversitetet ges flera professionsutbildningar och undervisning med inriktning på specifika områden t ex musikbranschen förekommer. Att sätta juridiken i en samhällelig- och yrkesmässig kontext är centralt i undervisningen för sådan yrkesmässig tillämpning. Även kunskap om EU-rätten och den internationella rättsutvecklingen är av stor betydelse.

Undervisningen bedrivs huvudsakligen på svenska och främst på campus i Växjö och Kalmar. Nätbaserad undervisning på distans liksom undervisning på engelska förekommer. Arbetet innebär täta studentkontakter och du arbetar i lärarlag där planering, genomförande och utveckling koordineras. Administrativa uppgifter är en del av arbetet.

 

Behörighetskrav


Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i rättsvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

För behörighet till denna anställning krävs dessutom
 • Dokumenterat goda kunskaper om EU-rätten och annan internationell rätt inom relevanta områden
 

Bedömningsgrunder


Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Ytterligare bedömningsgrunder är:

 • Dokumenterat goda kunskaper om nationell rätt och det svenska rättssystemet.
 • Erfarenhet av att vara kursansvarig
 • Goda kunskaper i engelska
 • Publicering i internationella vetenskapliga tidskrifter
 • Förmåga att erhålla externa forskningsmedel
När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

 

Information


Upplysningar lämnas av prefekt Åsa Gustavsson, tel. 0470-708995 (asa.gustafsson@lnu.se). Frågor rörande ansökningsförfarande och anställning besvaras av HR-partner Helena Jonsson, tel. 0470-708374 helena.jonsson@lnu.se).

Fackliga företrädare nås via universitetets växel, tel. 0772-288000.

Välkommen med din ansökan senast den 2021-11-14.

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell månadslön.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat