arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i hälsopedagogik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 september

 • Sök jobbet senast

  17 oktober

Om jobbet

Högskolan i Halmstad
Högskolan i Halmstad skapar värden, driver innovation samt utvecklar människor och samhälle för framtiden.

Sedan starten 1983 har verksamheten präglats av nytänkande. I dag är vi cirka 600 medarbetare och cirka 12 000 studenter, har ett brett utbildningsutbud och internationellt välrenommerad forskning som bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande och uppmärksammad samverkan med både näringsliv och offentlig sektor.

Akademin för hälsa och välfärd

Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier och den aktuella tjänsten är förlagd vid Akademin för hälsa och välfärd (HOV). Dina blivande kollegor är innovativa samhällsaktörer för hälsa och välfärd. Akademin har ungefär 120 anställda och består av tre avdelningar, avdelningen för hälsa och idrott, avdelningen för hälsa och omvårdnad och avdelningen för samhälle och välfärd. HOV erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå, samt forskarutbildning inom området hälsa och livsstil. Forskningen inom akademin (CVHI) är en mångvetenskaplig forskningsmiljö.

Mer information om HOV och vår forskning finner du https://hh.varbi.com/center/tool/position/399998/edit/tab:1/Akademin för hälsa och välfärd - Högskolan i Halmstad (hh.se).

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna avser undervisning, forskning, uppsatshandledning och administration. Undervisningsdelen sker på grund- och avancerad nivå inom program och fristående kurser och bedrivs på svenska. Undervisningen bedrivs huvudsakligen i Hälsopedagogiskt program. Undervisning inom andra ämnen kan också förekomma. I anställningen ingår även utvecklingsarbete av kurser på grundnivå och avancerad nivå samt en del administrativa uppgifter.

Som lektor förväntas du bidra till undervisning och forskning av hög vetenskaplig kvalitet. Du förväntas samarbeta inom Högskolan i Halmstad, med nationella och internationella partners och bidra aktivt till utvecklingen av en komplett akademisk miljö med särskilt fokus mot det tvärvetenskapliga området Hälsa och Livsstil och ämnet Hälsopedagogik.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som lektor är dels den som har visat pedagogisk skicklighet och dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (Högskoleförordningen 4 kap 4 §). Utöver den allmänna behörigheten ovan är det meriterande om sökande har genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper. I de fall någon inte uppfyller dessa krav ska kompetensen förvärvas inom två år från anställningens början.

Övriga kvalifikationer

Du som sökande har en doktorsexamen i pedagogik eller annan examen och ämneskunskap lämplig för Hälsopedagogiskt program. Meriterande är kandidatexamen eller magisterexamen i pedagogik samt erfarenhet av undervisning inom de områden som bedrivs inom hälsopedagogik. Bred erfarenhet av att bedriva undervisning och forskning som berör hälsa och inom det hälsofrämjande området samt samverkan är meriterande. Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är ett krav, undervisningen sker dock huvudsakligen på svenska. Du som söker ska vara självgående, ha god samarbetsförmåga, vara strukturerad och kunna inspirera andra.

Bedömningsgrunder

"Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet av anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket" (= den vetenskapliga kompetensen)."Varje högskola bestämmer i övrigt själv vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid anställning av lektor" (Högskoleförordningen 4 kap 4 §).

Högskolan i Halmstad har beslutat om följande bedömningsgrunder (utöver vetenskaplig och pedagogisk skicklighet) vid anställning av lektor:

- Ledarskapsförmåga och administrativ skicklighet samt
- Förmåga att samverka med det omgivande samhället

Ansökan ska bestå av ett elektroniskt (en pdf-fil) paket, vart och ett innehållande:

- En avsiktsförklaring om vilka mål och visioner den sökande avser att söka uppfylla genom anställningen
- En merit- och tjänsteförteckning (CV), med angivande av referenser, klart dokumenterad och styrkt med intyg/betyg
- En fullständig publikationslista
- Maximalt åtta (8) åberopade publikationer.
- En redogörelse för det som sökande åberopar för bedömning av de olika  bedömningsgrunderna:

a) vetenskaplig skicklighet ska vara dokumenterad och omfatta den vetenskapliga bakgrunden, den vetenskapliga produktionen, nationella och internationella forskarkontakter. Exempel på dokumentation är avhandling, artiklar, recensioner, publikationer (även under produktion), nationella och internationella priser och utmärkelser, intyg och omdömen om vetenskaplig skicklighet.

b) pedagogisk skicklighet ska vara dokumenterad och omfatta den pedagogiska bakgrunden, den sökandes pedagogiska grundsyn, hur den sökande arbetar med sin egen och studenternas lärutveckling och bidrar till pedagogisk utveckling m m. Exempel på dokumentation är betyg från högskolepedagogisk och annan pedagogisk utbildning, utvärderingar, självvärdering, pedagogiska priser, kurs- och konferensprogram, undervisningsmaterial, intyg och omdömen om pedagogisk skicklighet m.m.

c) ledarskap och administrativ skicklighet ska vara väl dokumenterat genom intyg och/eller betyg. Dessa kan även kompletteras med angivande av referenser.

d) samverkan med det omgivande samhället ska vara väl dokumenterad, till exempel genom intyg och/eller betyg. Dessa kan även kompletteras med angivande av referenser.

Övrigt

Vi värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund, kön, funktionalitet och inte minst livserfarenhet.

Individuell lönesättning tillämpas på Högskolan i Halmstad, så ange gärna ditt löneanspråk. 

Läs gärna mer om Högskolan i Halmstad https://hh.se/om-hogskolan/fakta-om-hogskolan.html
Mer information om hur det är att jobba vid Högskolan i Halmstad finner du https://www.hh.se/om-hogskolan/jobba-hos-oss.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Efter överenskommelse Tillsvidareanställning