arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i Hälso- och välfärdsteknik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 april

 • Sök jobbet senast

  18 maj

Om jobbet

På Mälardalens högskola möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 19 900 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning på våra campus i Eskilstuna och Västerås eller på distans. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. För att stärka Sverige som utbildnings- och forskningsland vill regeringen göra Mälardalens högskola till Mälardalens universitet från 1 januari 2022.

På akademin för hälsa, vård och välfärd läser våra studenter till bland annat beteendevetare, folkhälsovetare, fysioterapeuter, sjuksköterskor, socionomer och specialistsjuksköterskor. Hos oss finns forskningsinriktningen hälsa och välfärd. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med regioner, kommuner och företag i regionen.

Hälso- och välfärdsteknik är i gränslandet mellan teknik som syftar till att främja hälsa, välbefinnande eller livskvalitet hos slutanvändarna och / eller bidrar till kvalitet och effektivisering inom vård-, omsorgs- och välfärdssystem och förbättring av personalens arbetsmiljö. HVT är ett unikt område som kombinerar teknik med hälsa och välfärd och berör flera verksamheter, flera delar av samhället och aktörer.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tillsvidareanställning med ev provanställning 6 mån
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2021-05-18
Stationeringsort: Eskilstuna
Akademi/enhet/sektion: Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV), Avdelningen för hälso- och välfärdsteknik                        

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifter omfattar både undervisning, handledning och forskning. Vi förväntar oss att du demonstrerar ditt engagemang för hög kvalitet i utbildning och skapandet av en positiv lärmiljö för studenter. Du kommer bedriva utbildning på vårt mastersprogram inom HVT likväl som att samordna att HVT kommer in i akademins grundutbildningsprogram inom HVT i samverkan med andra inom akademin och MDH. Fortsatt planering, genomförande och utveckling av utbildningen är en viktig del av tjänsten. Även administrativa uppgifter kopplade till pedagogisk verksamhet ingår. Ytterligare arbetsuppgifter är att utveckla internationellt mastersprogram och nätverkande med andra lärosäten inom e-hälsa, digitalhälsa och HVT för etablering av forskarskola.

Läs mer om arbetsuppgifterna i annonsen här:


MDH.se

Behörighetskrav

Behörig som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För behörighet att anställas som universitetslektor gäller att den sökande har visat den vetenskapliga skicklighet och den undervisningsförmåga som krävs för anställningen. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver ha visats genom förmåga att i forskningen uppnå resultat genom samverkan i gemensamma projekt till nytta för akademi och näringsliv/offentlig verksamhet/samhälle och genom förmågan att informera om forskning.

Prövning av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad och på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas.

Sökande bör ha genomgått tio veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Den som anställs som universitetslektor men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer att erbjudas sådan i anställningen under det första året. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens högskola motsvarar tio veckors utbildning.

Läs mer om behörighetskraven i annonsen här:


MDH.se

I övrigt hänvisas till HF kap 4 och Mälardalens högskolas anställningsordning.

Bedömningsgrunder

MDH eftersträvar en balans mellan forskning och utbildning. Bedömningsgrund vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika hög grad. Även administrativ förmåga vägs in vid bedömningen. 

Erfarenhet av deltagande i internationella forskningsprojekt, framgångsrikt ha ansökt om externa medel, erfarenhet av kursansvar på grund- och avancerad nivå i utbildningsprogram relaterad till HVT eller hälsa och välfärd, dokumenterad undervisningserfarenhet av undervisning på svenska och engelska och dokumenterad doktorandhandledningserfarenhet är meriterande.

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga eller konstnärliga skickligheten.

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Läs mer om bedömningsgrunderna i annonsen här:


MDH.se

Ansökan

Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post senast sista ansökningsdag i 3 exemplar till

Mälardalens högskola

HR-sektionen
Ref.nr: 2021 /0925
Box 883
721 23 Västerås

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat