arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i hållbart samhällsbyggande

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 mars

 • Sök jobbet senast

  23 april

Om jobbet

Institutionen för ekoteknik och hållbart byggande har verksamhet på Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom institutionens ämnen: Ekoteknik och miljövetenskap inom forskarutbildningen, samt miljövetenskap, miljöteknik och byggnadsteknik inom grundutbildningen.

Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Institutionen för ekoteknik och hållbart byggande har verksamhet på Campus Östersund.

Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom institutionens ämnen: Ekoteknik och miljövetenskap inom forskarutbildningen, samt miljövetenskap, miljöteknik och byggnadsteknik inom grundutbildningen.

Arbetsuppgifter: Forskningen och undervisningen är interdisciplinär och fokuserar på problemlösning och praktisk tillämpning inom ramen för hållbar utveckling. Tonvikten ligger på hållbart nyttjande av naturresurser och glesbygdsutveckling.

Anställningen innefattar forskning, undervisning och handledning på grundläggande, avancerad och forskarutbildningsnivå. Du kommer att, i samråd med övriga forskare och lärare, vidareutveckla institutionens undervisnings- och forskningsarbete inom området samhälleliga styrmedel för ett hållbart samhällsbyggande. Området inbegriper miljö- och hållbarhetsaspekter av markanvändning och samhällsplanering. Speciell tonvikt kommer att läggas på infrastruktur- och transportplanering, och hur jämställdhetsintegrering tillämpas i planeringen. Du kommer även att jobba med planerings- och prövningsprocesser för en hållbar vindkraftsutbyggnad.

Du förväntas vara drivande i att söka externfinansiering till forskningen.

Du kommer att undervisa både inom kurser i våra olika miljövetenskapliga program, och inom samhälls- och byggnadsplanering i ”Byggingenjör Hållbart byggande”. Institutionens utbildningar ges både på campus och på distans via nätbaserade lärplattformar och digitala undervisningsverktyg. Vi arbetar enligt konceptet Blended Learning, vilket innebär att campus- och distansstudenter undervisas samtidigt.

Behörighet och bedömningsgrund: Behörig att anställas som lektor är den som har avlagt doktorsexamen inom ett för anställningen relevant område, som kan uppvisa såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet inom ämnet, samt ha genomgått högskolepedagogisk utbildning. Vidare gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som beskrivs i https://miun.varbi.com/center/tool/position/391971/edit/tab:2/Mittuniversitetets Anställningsordning samt i https://miun.varbi.com/center/tool/position/391971/edit/tab:2/Anvisningar för anställning som universitetslektor vid Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier.

Vi söker dig som har hög kompetens och vetenskaplig produktion inom området miljöbedömning i infrastruktur- och transportplanering, samt tillämpning av jämställdhetsintegrering i transportplanering. Du förväntas även ha stor erfarenhet av strategisk och specifik miljöbedömning. Stor vikt fästs vid att du har dokumenterad förmåga att generera externa forskningsmedel och leda projekt. Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift är ett krav. Handledarutbildning för forskarutbildning samt erfarenhet av doktorandhandledning är meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av undervisning på distans parallellt med klassrumsundervisning på universitetsnivå.

Vår interdisciplinära forskning och utbildning innebär att du kommer att jobba tillsammans med personer som har olika kunskaper och perspektiv. Det är därför viktigt att du har god samarbetsförmåga och trivs med ett tvärvetenskapligt arbetssätt, samtidigt som du även måste kunna jobba självständigt och ta egna initiativ. Vi värdesätter dokumenterad förmåga att samarbeta över disciplingränser och god förmåga att kommunicera forskning inom och utanför akademin.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Tillsvidareanställning, heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt Nils Nilsson mailto:nils.nilsson@miun.se telefon 010-142 81 51, ämnesföreträdare i ekoteknik och miljövetenskap Anders Jonsson, mailto:anders.jonsson@miun.se telefon 010-142 83 61, och av ämnesföreträdare i byggnadsteknik Lars-Åke Mikaelsson, mailto:lars-ake.mikaelsson@miun.se telefon 010-142 83 05.

Se även institutionens hemsida https://www.miun.se/ehb/ .

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-04-23.

Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.

Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.

Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Tillsvidareanställning