arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i gruv- och berganläggningsteknik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 mars

 • Sök jobbet senast

  19 april

Om jobbet

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och 17 200 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.

Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser vid Luleå tekniska universitet bedriver forskning och utbildning inom gruv-, bygg- och miljöområdet. Forskningen och utbildningen vid institutionen har en stark experimentell och tillämpad profil med flera stora och välutrustade laboratorier. Verksamheten kvalitetssäkras av våra engagerade professorer och lektorer i ett exklusivt och framgångsrikt samarbete med näringslivet och den offentliga sektorn. 70 % av vår forskning är externfinansierad och vi har ett väl utvecklat internationellt samarbete med universitet i alla världsdelar. Vi är ca 400 personer med ett 50-tal nationaliteter, varav 180 doktorander och drygt 50 professorer. Gruv- och berganläggningsteknik är ett av institutionens forskningsämnen med 11 anställda seniorer med LTU som arbetsplats, 2 adjungerade professorer, 3 forskare, 3 forskningsingenjörer samt doktorander.

Vi söker en universitetslektor som aktivt bidrar och vidareutvecklar forskning och utbildning inom Gruv- och berganläggningsteknik. Du kommer att ansluta till en etablerad forskargrupp som tillhör Avdelningen för geoteknologi.

Ämnesbeskrivning

Gruv- och berganläggningsteknik omfattar gruvteknik, bergteknik och bergmekanik, inkluderande bergmassans egenskaper, tunnelbyggnadsteknik, utformning och dimensionering av gruvor och berganläggningar samt planerings- och produktionsprocesser kopplade till både gruvbrytning och infrastrukturutbyggnad.

Arbetsuppgifter

Tjänsten innefattar utveckling av forskningsområdet och i samarbete med akademiska och industriella partners utveckla kunskapen inom gruvproduktionsteknik och simulering av gruvproduktionsprocesser. Befattningen innebär även genomförande och utveckling av utbildning på grund- och avancerad nivå inom ämnet, handledning av studenter och doktorander och samverkan med industrin samt nationella och internationella forskargrupper. Vi söker dig som har djup kunskap om gruvproduktionssystem i djupa underjordsgruvor och som har erfarenhet av och djup kunskap om diskret händelsestyrd simulering av gruvproduktionsprocesser.

Behörighetskrav enligt högskoleförordningen och anställningsordningen
Behörig att anställas som universitetslektor är den som:
 - Avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
 - Visat pedagogisk skicklighet
 - Genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarade kunskaper

Bedömningsgrunder

För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder
 - Vetenskaplig skicklighet
 - Pedagogisk skicklighet

Övriga bedömningsgrunder (viktas lika)
Erfarenhet av och kunskap om diskret händelsestyrd simulering av gruvproduktionssystem
 - Kunskap om gruvproduktionssystem med inriktning djupa gruvor
 - B-körkort
 - Kunna kommunicera i tal och skrift på engelsk:

Det är meriterande att förstå och kunna kommunicera på svenska.

Upplysningar lämnas av Professor Daniel Johansson, 0920-49 23 61, daniel.johansson@ltu.se., eller biträdande professor Jenny Greberg, 0920-49 2840, jenny.greberg@ltu.se

Facklig företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan

Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. 

Sista ansökningsdag: 19 april 2021
Referensnummer: 1085-2021

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Deltid 50 %