arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i global hälsa

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 december

 • Sök jobbet senast

  21 januari

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Anställning

En anställning som universitetslektor i global hälsa.

Anställningen är en tillsvidareanställning med placering tillsvidare vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår främst undervisning men också forskning samt medverkan i de ledningsuppdrag som finns inom medicinska fakulteten. Anställningen innefattar forskning och undervisning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, vilket förutsätter goda kunskaper inom ämnesområdet. Innehavaren förväntas vara beredd att ta ledningsansvar inom mastersprogrammet i folkhälsovetenskap, framför allt vad gäller epidemiologi, hälsopolitik och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, även andra övergripande uppdrag kan förekomma. Medicinska fakulteten har i nuläget verksamhet i Helsingborg, Lund och Malmö. Innehavaren bör därför vara beredd på att arbetsuppgifter kan förekomma på mer än en ort. Innehavaren förväntas också utföra andra arbetsuppgifter som normalt ingår i en anställning som universitetslektor, såsom administrativa uppgifter, interna och externa förtroendeuppdrag samt att representera ämnet nationellt och internationellt. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.


Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 § är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. För anställning som universitetslektor krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt, om det inte föreligger särskilda skäl (se Lunds universitets anställningsordning). I uppdraget ingår undervisning på svenska och sökande ska därför ha god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.


Bedömningsgrunder

Den sökande ska ha visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet av betydelse för ämnet. Vid bedömningen kommer särskild vikt att läggas vid undervisningserfarenhet och pedagogisk skicklighet.
Den sökande ska ha visat vetenskaplig skicklighet genom att hålla en god nationell och internationell nivå som forskare. Erfarenhet av kapacitetsutveckling - dvs att på olika sätt främja en samarbetspartners förmåga att använda resurser effektivt och att på ett strategiskt sätt tillägna sig nya, avseende alla element i forskningsprocessen/utbildningen samverkan. Forskning inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter kommer att tillmätas stor betydelse. Vidare är erfarenhet från låg- och mellaninkomstländer meriterande. Pedagogisk skicklighet ska ha visats såväl inom undervisning som inom handledning på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vikt kommer att fästas vid förmåga att handleda doktorander och administrativ skicklighet.
Hänsyn kommer också tas till visad förmåga till ledarskap, samarbetsförmåga samt till visad förmåga att interagera med det omgivande samhälle.
För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor: https://
www.medicin.lu.se/om-fakulteten-institutionerna/jobba-hos-oss/instruktioner-for-sokande-tilllararanstallningar . I Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor anges närmare vilken typ av dokumentation som kan användas för att styrka sökandes kompetens vad avser vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, akademiskt ledarskap, samverkan samt tillämpning.


Övrig information

Vid anställning av lärare gäller vad som följer av högskoleförordningen samt Lunds universitets anställningsordning. Ytterligare upplysningar lämnas av dekanus Erik Renström, tel: +46-46-2228084, epost: erik.renstrom@med.lu.se och prefekt Patrik Midlöv, telefon +46 40 39 13 63, e-post: patrik.midlov@med.lu.se .
Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av rekryteringshandläggare Helene Berggren, tel +46 46-222 71 11, e-post: Helene.Berggren@med.lu.se
Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

Ansökningsförfarande

Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 20xx-xx-xx. Ansökan redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se https://www.medicin.lu.se/om-fakulteten-institutionerna/jobba-hos-oss/instruktioner-for-sokande-tilllararanstallningar under rubrik Meritsammanställning och CV).
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan!
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning