arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i geohydrologi med inriktning mot kopplade processer

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 augusti

 • Sök jobbet senast

  15 oktober

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för geovetenskaper erbjuder utbildning och forskning med en unik bredd och anses i internationella utvärderingar vara en av Europas mest kompletta geovetenskapliga institutioner.

Denna bredd representeras av erfarna lärare och forskare med expertis som täcker allt från stenar och vulkaner, till jordbävningar, väder, vindkraft och klimat, från livets utveckling på jorden till dinosaurier, och från sjöar till glaciärer, koldioxidlagring och hållbara energisystem. Läs gärna mer om verksamhetens arbete på http://www.geo.uu.se.

Den framgångsrika kandidaten till denna anställning kommer att placeras vid programmet http://www.geo.uu.se/luval vid institutionen för geovetenskaper. Anställningen kommer också ha kopplingar och samarbetsmöjligheter till verksamheter vid andra nära relaterade forskningsprogram, såsom programmen för geofysik och mineralogi, petrologi och tektonik.

Beskrivning av ämnesområdet: Denna anställning kommer att ha fokus i geohydrologi kopplad till relaterade processer såsom seismicitet orsakad av vätskeinjektioner, samt bergmekaniska och termiska processer, på både lokal och större skala.

Arbetsuppgifter:


- Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Undervisningen inkluderar kurser med hydrologisk inriktning inom kandidatprogrammet i geovetenskap, mastersprogrammen i geovetenskap så väl som civilingenjörsprogrammet i miljö och vattenteknik.

- Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

- Anställningen kan komma att innefatta administrativa uppdrag inom fakulteten.

Behörighetskrav:


- Doktorsexamen i en lämplig geovetenskaplig disciplin, t.ex. geohydrologi, bergmekanik, geofysik, petroleum- eller vattenresursteknik eller relaterat ämnesområde.

- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet eller annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

- Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.
- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. 

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav 

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet, varvid särskild vikt kommer att fästas vid den vetenskapliga skickligheten. 

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Förutom akademisk meritering kan även forskningsmeritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel teknikutveckling och innovationsförmåga, beaktas. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom geohydrologi relaterad till kopplade processer, såsom kopplade hydro-mekaniska processer, samt relaterad modellering och modellutveckling. Erfarenhet inom experimentella studier, både i fält och i laboratorium, samt tolkning av mätdata anses också som meriterande.

En framgångsrik kandidat ska ha ett intresse att utveckla det vetenskapliga området med hänsyn till de samhälleligt viktiga tillämpningarna inom energi och klimat. Dessutom, ska hen också ha en långsiktig vision angående hur det vetenskapliga området skall utvecklas inom ett längre tidsperspektiv.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället att tillmätas betydelse. 

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570#__utma=1.2005689161.1607591184.1621236844.1621246263.35&__utmb=1.6.10.1621246263&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1615897180.21.3.utmcsr=uppsala.instructure.com|utmccn=(referral)|utmcmd=referral|utmcct=/courses/24125/external_tools/821&__utmv=-&__utmk=256770699

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

https://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_3-k_instruktioner-for-ansokan-om-anstallning.pdf

Upplysningar om anställningen lämnas av:


Professor Auli Niemi, mailto:auli.niemi@geo.uu.se

Programansvarig professor Veijo Pohjola, mailto:veijo.pohjola@geo.uu.se

Studierektor Rickard Pettersson, mailto:rickard.pettersson@geo.uu.se

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2022-08-01 eller snarast.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100 %

Arbetsort: Uppsala.

Välkommen med din ansökan senast den 15 oktober 2021, UFV-PA 2021/2826.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2022-08-01 eller snarast Tillsvidareanställning