arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i geografi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 mars

 • Sök jobbet senast

  31 augusti

Om jobbet

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för humanvetenskap


Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning inom ämnena: företagsekonomi, juridik, nationalekonomi, statistik, geografi och turismvetenskap.

Arbetsuppgifter

Anställningen som universitetslektor i geografi inkluderar undervisning och pedagogisk utveckling inom ämnet samt forskning.

Undervisningen sker på campus- och på distanskurser, såväl inom lärarutbildningar som på fristående kurser. Anställningen innebär även program- och kursutveckling med bland annat utveckling av nya kurser i geografi, samt pedagogiskt utvecklings- och utredningsarbete. Anställningen inkluderar administrativa uppgifter, samverkan med omgivande samhälle och egen kompetensutvecklingstid.

Institutionen sätter stort värde på en god och väl fungerande arbetsmiljö. Anställningen är placerad i Östersund och kräver fysisk närvaro på arbetsplatsen. Arbetet innebär även undervisning på distans och på campus i Sundsvall.

Behörighet

Behörig för anställningen som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i geografi, kultur- eller naturgeografi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt har visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§, https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/2.-verksamhetsstod/personal/anstalla-personal/regel/mittuniversitetets-anstallningsordning.pdf).

Den som anställs som universitetslektor ska även vara behörig enligt de krav som beskrivs i Humanvetenskapliga fakultetens regler och anvisningar.

God muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på svenska och engelska är ett krav.

Bedömningsgrunder

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som den vetenskapliga skickligheten.

Meriterande är dokumenterad erfarenhet av undervisning på grund- och avancerad nivå (campus och distans) på högskolenivå, inklusive erfarenhet av att handleda uppsatser på grund- och avancerad nivå.

Stor vikt läggs vid ämneskunskaper i både kultur- och naturgeografi, det vill säga dokumenterade erfarenheter inom geografi. Särskilt meriterande är kunskaper inom hållbar utveckling, miljö- och resursfrågor, GIS samt samhällsplanering. Meriterande är också egen lärarutbildning eller erfarenhet av undervisning inom lärarutbildning samt kunskaper i geografisk ämnesdidaktik. Meriterande är även erfarenhet av externfinansierade projekt.

Personliga förmågor: Vi ser att du har god förmåga att ta egna initiativ samt kan arbeta självständigt och har god samarbetsförmåga. Stor vikt fästs vid personlig lämplighet och förmåga att bidra till utveckling av verksamheten. Administrativ skicklighet och ledarförmåga inom forskning och utbildning är meriterande.

Anställning: Heltid och tillsvidare.

Information

Närmare upplysningar lämnas av prefekt Daniel Laven, tfn. 010 142 8620 eller studierektor Rosemarie Ankre, tfn. 010 1427836.

Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. en beskrivning av vetenskaplig och pedagogisk verksamhet som är av betydelse för anställningen, intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, referenser, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.

Se övrigt instruktioner till sökande i https://www.miun.se/globalassets/medarbetarportalen/fakulteter2/huv/anstallningsrad/arkiv/humanvetenskapliga-fakultetens-regler_190619.pdf.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2020-08-31.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning