arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i genusvetenskap, inriktning samhällsvetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 januari

 • Sök jobbet senast

  15 mars

Om jobbet

Institutionen för samhällsstudier är en av sex institutioner på Fakulteten för samhällsvetenskap. Institutionen har tre ämnen, freds- och utvecklingsstudier, genusvetenskap och sociologi med totalt ca 35 anställda i Växjö.

Vid institutionen för samhällsstudier bedrivs omfattande utbildning inom åtta olika program på grundläggande och avancerad nivå. Vi medverkar dessutom på utbildningar utanför institutionen. Forskarutbildning finns i ämnet i sociologi. Vi söker en genusvetare med samhällsvetenskaplig inriktning med dokumenterad erfarenhet av forskning med relevans för vårt utbildningsuppdrag i främst genusvetenskap och sociologi.

 

Ämnesområde för befattningen

Genusvetenskap

Placeringsort tillsvidare

Växjö

Anställningens omfattning

Tillsvidare heltid, 100%. Tillträde enligt överenskommelse. 

Arbetsbeskrivning


I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning och examination på grund- och avancerad nivå, utbildningsplanering, utvecklingsarbete, administration, samhällsuppdrag samt forskning. I anställningen ingår undervisning på kurser i genusvetenskap och sociologi. Utbildningen bedrivs både på campusförlagda och distansbaserade utbildningar, i huvudsak på svenska, men också på engelska. Undervisningen sker på en variation av olika kurser i olika ämnen och innehåll, som kvantitativ och kvalitativ metod och teoretiska kurser på olika nivåer. Vissa kurser ges på distans via lärplattformen MyMoodle och andra IKT-verktyg. Andra viktiga uppgifter är att handleda och examinera självständiga arbeten inom ämnesområdenas kärna samt ett aktivt deltagande i institutionens inre och yttre arbete. En central uppgift är arbete med forskningsutveckling och att anknyta forskning till undervisningen. I detta ligger både eget forsknings- och utvecklingsarbete och samverkan med andra medarbetare i forskningsmiljön och med samhällets olika aktörer.

 

Behörighetskrav


Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (HF 4 kap 4 §)

För behörighet till denna anställning krävs avlagd doktorsexamen i genusvetenskap med samhällsvetenskaplig inriktning eller sociologi med genusvetenskaplig inriktning eller näraliggande ämne med relevans för utbildnings- och forskningsuppdraget samt att den sökande har en dokumenterad pedagogisk skicklighet, administrativ kompetens och en god samarbetsförmåga.

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

 

Bedömningsgrunder


Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Meriterande i övrigt är i prioritetsordning dokumenterad erfarenhet av forskning och undervisning i genusvetenskap med inriktning mot samhällsvetenskap på olika nivåer, kompetens att självständigt leda och utveckla undervisning på digitala lärplattformar samt erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten. Övriga bedömningsgrunder framgår av Linnéuniversitetets anställningsordning. 

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

 

Kontaktpersoner:


Prefekt: Glenn Sjöstrand, glenn.sjostrand@lnu.se  0470-708884         

HR-partner: Oskar Sandgren, oskar.sandgren@lnu.se 0470-708444

 

Välkommen med din ansökan senast den 15 mars 2020!

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat