arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i fysisk planering (vikariat)

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 oktober

 • Sök jobbet senast

  5 november

Om jobbet

Blekinge Tekniska Högskola är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor, där samhällets digitalisering och hållbarhet står i fokus. Närhet är ett utmärkande drag för BTH; nära till näringsliv och samhälle, nära till studenterna och nära till högskoleledningen. Närheten till havet är också mycket påtaglig på båda våra campus, och staden såväl som bostadsområden finns inom bekvämt cykelavstånd. BTH står för kvalitet och nytänkande och vill upplevas som ett öppet, spännande och kreativt lärosäte. Vi utvecklar ny kunskap genom vår forskning, som oftast sker i samverkan med omgivningen och med en tillämpning i sikte. Forskningen bidrar till en hållbar framtid, såväl direkt genom forskningsresultat som indirekt genom våra forskarutbildade och genom en forskningsanknuten grundutbildning. För att nå våra mål krävs motiverade och engagerade medarbetare som ges förutsättningar att leverera forskning och utbildning av högsta möjliga kvalitet. Arbetsmiljö och jämställdhet är självklara frågor på agendan och vi strävar efter ständiga förbättringar. Låter det som din framtid?

Institutionen för fysisk planering, TIFP är en av sex institutioner vid fakulteten för teknikvetenskaper. Fysisk planering handlar om användningen av marken, vattnet och den byggda miljön utifrån estetiska, sociala, biofysiska och samhällsekonomiska aspekter. Vårt uppdrag är att verka för att forskning och utbildning av hög kvalitet bedrivs inom vårt verksamhetsområde och att främja institutionens samverkan med det omgivande samhället. Vi finns i landskapet Blekinge i sydöstra Sverige och har våra lokaler i moderniserade kasernbyggnader på Campus Gräsvik strax norr om Karlskronas centrum.

 

Arbetsuppgifter:


Tidsbegränsad anställning som universitetslektor utlyses inom huvudområdet fysisk planering med inriktning mot samhälls- och stadsplanering. Innehavare av vikariatet förväntas vara inriktad mot stadsplaneringsfältet samt GIS och skall arbeta med undervisning inom det urbanteoretiska fältet och stadsplanering på grund och avancerad nivå. I arbetsuppgifterna ingår medverkan planering, genomförande, administration och dokumentation av kurser och kursutveckling. Undervisningsspråken är svenska på grundnivå och såväl svenska som engelska på avancerad nivå. Miljön är mångvetenskaplig med lärare/forskare inom fysisk planering, arkitektur, landskapsplanering, miljövetenskap, regionalutveckling, kulturgeografi, urbanteori och historia.

 

Behörighetskrav:


Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (HF 4 kap., 4 §). 

Behörighetskraven och bedömningskriterierna beskrivs i detalj i BTH:s ”Riktlinjer för anställning av lärare och utnämning av docent”, som finns på https://www.bth.se/om-bth/lediga-tjanster/#sectionanvisningar-till-sokande.  

 

Meriterande kompetenser och erfarenheter:


Särskild vikt läggs vid (viktigaste först):
 • Erfarenhet av att ha undervisat på kandidat och/eller masternivå inom samhällsplanering, kulturgeografi, stadsplanering etc.
 • Förtrogenhet med forskning inom fältet för tjänsten.
 • Erfarenhet av GIS i egen forskning och/eller från undervisning.
 • Erfarenhet av att självständigt lagt upp och lett kurser på kandidat eller masternivå inom ämnesområdet.
 • Visad samarbetsförmåga och flexibilitet inom lärar- och studerandegruppen.
 • Hållbarhetsbegreppet är centralt i BTHs profil, forskning i hållbarhet inom sociala processer på individ- och samhällsnivå är en merit.
 

Tjänstgöringsort: Karlskrona


Tjänstgöringsomfattning: 100%

Varaktighet: Vikariat som sträcker sig över perioden 2022-01-01 - 2022-12-31

Sista ansökningsdag: 2021-xx-xx

Du ansöker via vårt rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”ansök”.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och anvisningarna.

Anvisningar till sökande finns på https://www.bth.se/om-bth/lediga-tjanster/#section-anvisningar-till-sokande.

BTH välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi arbetar aktivt för att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten.

Vi har valt medier för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare för rekryteringstjänster.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat