arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i fysisk planering med miljövetenskaplig inriktning

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 september

 • Sök jobbet senast

  27 september

Om jobbet

Blekinge Tekniska Högskola är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor, där samhällets digitalisering och hållbarhet står i fokus. Närhet är ett utmärkande drag för BTH; nära till näringsliv och samhälle, nära till studenterna och nära till högskoleledningen. Närheten till havet är också mycket påtaglig på båda våra campus, och staden såväl som bostadsområden finns inom bekvämt cykelavstånd. BTH står för kvalitet och nytänkande och vill upplevas som ett öppet, spännande och kreativt lärosäte. Vi utvecklar ny kunskap genom vår forskning, som oftast sker i samverkan med omgivningen och med en tillämpning i sikte. Forskningen bidrar till en hållbar framtid, såväl direkt genom forskningsresultat som indirekt genom våra forskarutbildade och genom en forskningsanknuten grundutbildning. För att nå våra mål krävs motiverade och engagerade medarbetare som ges förutsättningar att leverera forskning och utbildning av högsta möjliga kvalitet. Arbetsmiljö och jämställdhet är självklara frågor på agendan och vi strävar efter ständiga förbättringar. Låter det som din framtid?

Institutionen för fysisk planering, TIFP är en av sex institutioner vid fakulteten för teknikvetenskaper. Fysisk planering handlar om användningen av marken, vattnet och den byggda miljön utifrån estetiska, sociala, biofysiska och samhällsekonomiska aspekter. Vårt uppdrag är att verka för att forskning och utbildning av hög kvalitet bedrivs inom vårt verksamhetsområde och att främja institutionens samverkan med det omgivande samhället. Vi finns i landskapet Blekinge i sydöstra Sverige och har våra lokaler i moderniserade kasernbyggnader på Campus Gräsvik strax norr om Karlskronas centrum.

Arbetsbeskrivning


I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning, kurs- och programutveckling samt tillämpad forskning inom området planering för hållbar utveckling. Undervisningen ska bedrivas på grund- och avancerad nivå, inom teori- och projektkurser, campus- och distanskurser, omfattande grundläggande biofysiska förhållanden i landskapet, GIS samt planering för hållbar utveckling inom samhällsbyggnad i svenskt och globalt-syd perspektiv. Då GIS är en viktig del av arbetet är erfarenhet av GIS och dokumenterad förmåga att undervisa i GIS ett krav. Undervisningsspråken är både svenska och engelska varför dokumenterad förmåga att på akademisk nivå undervisa på båda språken är ett krav. Undervisning och forskning sker i hög grad i samverkan med externa aktörer varför erfarenhet av relevant extramural tillämpad verksamhet och extern samverkan är viktiga. Arbetsmiljön är mångvetenskaplig med lärare/forskare inom fysisk planering, arkitektur, miljövetenskap, landskapsplanering, stadsplanering och kulturgeografi.

Behörighetskrav


Behörig att anställas som universitetslektor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som har: 
 • avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen
 • visat pedagogisk skicklighet.
För vidare information om behörighetskraven se ”Riktlinjer för anställning av lärare och utnämning av docent vid Blekinge Tekniska Högskola” på https://www.bth.se/om-bth/lediga-tjanster/#section-anvisningar-till-sokande">https://www.bth.se/om-bth/lediga-tjanster/#section-anvisningar-till-sokande.

Meriterande kompetenser och erfarenheter


Utöver kraven som beskrivs i arbetsbeskrivningen och behörighetskraven anses följande examina, kompetenser och erfarenheter meriterande:
 • Dokumenterad erfarenhet av forskningsbaserat tillämpat arbete och samverkan utanför akademin t ex från internationella organisationer, centrala eller regionala myndigheter, forskningsinstitut, företag, NGO:s etc.
 • Dokumenterad erfarenhet av program- och kursutveckling samt kursansvar inom ämnesområdet miljövetenskap samt hållbar utveckling och samhällsbyggnad, eller närliggande ämnesområden, erfarenhet av utveckling av distansutbildning/fortbildning samt erfarenhet av samverkan med parter utanför högskolan.
 • Hållbarhetsbegreppet är centralt i BTH:s profil varför den sökande bör ha betydande erfarenhet av tillämpad forskning/forkskningsbaserat arbete och utbildning med hållbarhetsprofil.

Avvägning mellan kvalifikationerna


Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet värderas i lika mån. Därutöver beaktas graden av annan skicklighet som är av betydelse för anställningen. I bedömningen av den vetenskapliga skickligheten ska vetenskapliga publikationer och forskningsbaserat tillämpat arbete värderas i lika mån.

Tjänstgöringsort: Karlskrona.

Tjänsgöringsomfattning: Heltid.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Varaktighet: Tillsvidare.

Sista ansökningsdag: Välkommen med din ansökan senast 2021-09-27.

Du ansöker via vårt rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”ansök”.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och anvisningarna.

Anvisningar till sökande finns på https://www.bth.se/om-bth/lediga-tjanster/#section-anvisningar-till-sokande">https://www.bth.se/om-bth/lediga-tjanster/#section-anvisningar-till-sokande.

BTH välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi arbetar aktivt för att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten.

Vi har valt medier för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare för rekryteringstjänster.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat