arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i fysioterapi

 • Ort

  Linköping

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 december

 • Sök jobbet senast

  28 december

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat på grund av en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för medicin och hälsa (IMH) har en utbildnings- och forskningsverksamhet som spänner över ett brett medicinskt ämnesfält och utmärker sig genom sin tvärvetenskapliga profil. Målet för vår verksamhet är att kunna möta kompetensbehovet och den höga förändringstakten som finns inom hälso- och sjukvården och inom samhället i övrigt.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/imh

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en timavlönad anställning som

Universitetslektor i fysioterapi

med placering vid Institutionen för medicin och hälsa.

Beskrivning av ämnesområdet
Inriktningen på tjänsten är universitetslektor med erfarenhet av kliniskt patientarbete och forskning med särskild kompetens inom klinisk neurologi samt fysioterapi med särskild inriktning på sjukdomen multiple skleros. Fysioterapi innefattar studier om hur människans rörelse och aktivitet kan analyseras och beskrivas ur biologiskt, psykiskt och social/kontextuellt perspektiv. Forskningen utvecklar kunskap i syfte att förstå hur rörelse och aktivitet kan utgöra grunden för interventioner i preventivt och rehabiliterande arbete för olika patientgrupper. Ämnet innefattar också studier kring hälsa och ohälsa samt attityder och förhållningssätt med utgångspunkt från beteendemedicinska forskningstraditioner. Anställningen är placerad på Avdelningen för fysioterapi vars huvuduppdrag är undervisning och forskning.

Arbetsuppgifter
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

Vid medicinska fakulteten tillämpas studentaktiva undervisningsformer.

Arbetsuppgifterna för den specifika anställningen innebär föreläsningar och tentamen.

I anställningen kommer även en del uppdrag riktas mot att planera och samverkan med olika aktörer i relation till dessa moment.

Undervisning kommer att ske i huvudsak på svenska men även engelska kan komma att vara aktuellt.

Du som sökande ska därmed, med utgångspunkt av arbetsuppgifterna, ha fysioterapeutexamen, medicine doktorsexamen och kunskap samt praktisk erfarenhet av kliniskt patientarbete med relevans för inriktningen på tjänsten med särskild kompetens inom klinisk neurologi som fysioterapi med inriktning mot multiple skleros.

Dina framtida arbetsuppgifter är till stor del inom undervisning, vilket kräver hög pedagogisk och kommunikativ förmåga. Goda kunskaper i såväl svenska som engelska är ett krav. Inom Avdelningen för fysioterapi arbetar vi i team så din samarbetsförmåga är av stor vikt för oss.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt medicine doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

För denna anställning kommer särskild vikt fästas vid den pedagogiska skicklighet och vetenskaplig och praktisk ämneskompetens med relevans för arbetsuppgifterna.

Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.

Förordnandetid

2019-01-16 tom 2020-01-15, 45 timmar per år, ersättning utgår per timme efter utfört uppdrag via särskild blankett.
 

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner
För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 28 december 2018. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.
Publikationer, pdf- eller word-format tillåtet, bifogas i ansökningsformuläret.

Lika villkor
Flertalet av våra universitetsadjunkter inom Institutionen för medicin och hälsa är kvinnor därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

Kajsa Johansson, Universitetslektor

013-28 46 62

kajsa.johansson@liu.se