arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i fysik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 mars

 • Sök jobbet senast

  15 april

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

Fysikavdelningen vid Linnéuniversitetet bedriver utbildning på grund- och avancerad nivå samt forskning och forskarutbildning med inriktning mot såväl astropartikelfysik som kondenserade materiens fysik.

Linnéuniversitet och Fakulteten för teknik satsar för närvarande på att bygga upp en civilingenjörsutbildning, samt att vidareutveckla utbildningar på avancerad nivå. Detta lektorat är tänkt att bidra till fakultetens satsning.

Ämnesområde för befattningen: Fysik

Placeringsort: Växjö
Anställningens omfattning: 100% tillsvidareanställning

Utbildningen i fysik utgörs på avancerad nivå av ett mastersprogram med inriktning mot kondenserade materiens fysik eller astropartikelfysik. På grundnivå inkluderar utbildningen i fysik ett kandidatprogram, samt fysikkurser på civil- och högskole­ingenjörsprogrammen, på lärarprogrammet samt optikerprogrammet. Dessutom ges fristående kurser.

Vid Fysikavdelningen finns två forskargrupper, en i astropartikelfysik och en i kondenserade materiens fysik. Forskargruppen inom kondenserade materiens fysik i Kalmar bedriver teoretiska studier av kvantdynamik och kvanttransport i magnetiska och supraledande nanostrukturer såsom nanopartiklar, nanotrådar och tunna filmer. Både analytisk teknik och avancerad datorteknik används. En viktig  del av denna forskning handlar om nya topologiska Dirac-matrial. Gruppen konstruerar också ett Molecular Beam Epitaxy lab för utveckling av topologiska nanostrukturer.

Gruppen ingår i Linnéuniversitetets Kunskapsmiljö Linne – Advanced Materials. Astropartikelgruppen i Växjö deltar i två större internationella projekt inom gammaastronomi (HESS och CTA). Gruppen konstruerar också en prototypdetektor (ALTO) på campus i Växjö, för ett framtida observatorium för högenergetisk gammastrålning. Gruppen ingår även i Linnéuniversitetets Excellence center on Data Intensive Sciences and Applications, där man fokuserar på dataanalys och maskininlärning.

Arbetsbeskrivning

Denna tjänst innebär ett särskilt ansvar för att utveckla fysikkurser för den nya civilingenjörsutbildningen, samt att undervisa och handleda examensarbeten. Anställningen kommer inledningsvis att kräva 50% undervisning i och med uppbyggnaden av civilingenjörsutbildningen. Reste­rande 50% är forskningstid under första året. Därefter är 20% forskningstid garanterad, men ytterligare forskningstid kan sökas från fakulteten (upp till 40% för docenter). Som aktiv forskare förväntas man söka externa medel, samt bidra till forskar­utbildningen.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor enligt svensk Högskoleförordning är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt en doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens. För denna anställning krävs att doktors­examen är inom ett område som är relevant för fysikavdelningens forskning- och utbildningsverksamhet; se verksamhetsbeskrivningen ovan.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av en lektor gäller allmänt, att graden av sådan skick­lighet som är ett krav för behörighet till anställningen, utgör bedömningsgrund. För övrigt gäller följande för just denna anställning. För att se ytterligare bedömningsgrunder hänvisar vi till fullständig annons HÄR. 

I övrigt gäller att när universitetet anställer nya lärare/forskare väljs sökande, som genom en kvalita­tiv helhetssyn bedöms ha de bästa förutsättningarna att utveckla verksamheten.

Övrigt

Den sökande förutsätts kunna arbeta självständigt samt kunna ta egna initiativ likväl som bidra till gott kollegialt samarbete. Givetvis är det bra om du kan svenska. Annars förutsätts du lära dig svenska inom en tvåårsperiod.

Välkommen med din ansökan senast den 15 april 2021.

Kontaktpersoner

Prefekt Staffan Carius, staffan.carius@lnu.se,  +46-480-497730
HR-partner: Hanna Holgersson, hanna.holgersson@lnu.se, +46-470-708490

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat