arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i fysik, minst en

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 oktober

 • Sök jobbet senast

  13 december

Om jobbet

Fakulteten för teknik och samhälle bedriver forskning och utbildning inom naturvetenskap, tillämpad matematik, maskin- och materialvetenskap, byggteknik, samt datavetenskap och medieteknik. Teknik i samverkan med näringsliv och omgivande samhälle är grundläggande för verksamheten. På Fakulteten bedrivs samhällsrelevant forskning och studenterna får i stor utsträckning tidig anknytning till sitt framtida arbetsliv.

Institution

Vid Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik (MTM) arbetar ca trettio lärare och forskare. Vid institutionen finns forskningsgrupper inom fysik, tillämpad matematik, materialvetenskap, samt byggvetenskap. Utbildning och forskning bedrivs i nära samverkan med både privata och offentliga aktörer i en aktiv miljö med många internationella kontakter. Fysikgruppen är en ledande partner inom den internationella gruppen för atomstrukturberäkningar, CompAS (http://ddwap.mah.se/tsjoek/compas). Gruppen i Malmö är också med i ett konsortium med Stockholms universitet och Göteborgs universitet som driver den nationella anläggningen DESIREE (https://www.desiree-infrastructure.com).
Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik erbjuder utbildningar inom ingenjörsvetenskap samt matematik och naturvetenskap. Tre högskoleingenjörsutbildningar: byggingenjör (tre olika inriktningar), maskin- och materialteknik samt produktutveckling och design finns på institutionen. Dessutom ges förutbildningen naturvetenskapligt/tekniskt basår. En tvåårig masterutbildning, Computational Materials Science, startar hösten 2019.

Innehåll och arbetsuppgifter

Som universitetslektor bedriver du självständigt och i samarbete med lärargruppen undervisning inom fysik och matematik med kurs- eller programansvar, sköter examination på grundnivå och avancerad nivå och bedriver pedagogiskt utvecklingsarbete. Undervisningen sker primärt inom institutionens program, men även i samarbeten med andra institutioner och fakulteter vid universitetet.
Du bedriver forskning samt samverkar på olika sätt med det omgivande samhället. I anställningen ingår även att delta i institutionens kvalitetsutveckling samt att bidra till den akademiska miljön. Det kan även ingå andra administrativa uppdrag. Som lektor förväntas du också att aktivt delta i institutionens forskning samt att arbeta för att söka externa forskningsbidrag och utveckla internationella samarbeten.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som har:
1. avlagt svensk eller utländsk doktorsexamen
2. visat pedagogisk skicklighet genom förmåga att utveckla, genomföra och leda utbildning
3. visat förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om verksamheten inom ansvarsområdet
Specifikt för denna anställning krävs:
1.doktorsexamen inom fysik, tillämpad matematik eller annat ämne relevant för anställningen 2.dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska
Meriterande för denna anställning är:
1.dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet för anställningen
2. dokumenterad förmåga att attrahera forskningsmedel
3.dokumenterad handledning på grundläggande och avancerad nivå samt av doktorander 4.dokumenterat pedagogiskt utvecklingsarbete

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder används graden av skicklighet inom ovan nämnda arbetsuppgifter, samt hur den sökande passar in i institutionens forskningsprofil såväl som undervisningsprofil. Vikt läggs vid hur den sökande bedöms kunna bidra till att komplettera och vidareutveckla forskning och undervisning vid institutionen. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.
Vid tillsättningen kommer hänsyn tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning i fysik inom institutionen.
Lärare vid Malmö universitet förväntas ha eller så snart som möjligt genomgå högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng.

Upplysningar

Mats Persson, prefekt, 040-6657882, mats.persson@mau.se
Henrik Hartman, universitetslektor, 040-6657185, henrik.hartman@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2018-12-13

Ansökan skall innehålla:

1. Personligt brev med kort beskrivning av den sökande
2. Undertecknad meritförteckning
3. Vidimerade betygskopior och intyg
4. Pedagogisk avsiktsförklaring
5. Vetenskaplig avsiktsförklaring
6. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen.
7. Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten
8. De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som främst åberopas (max fem av varje)
9. Referenser

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare (länk till meritportfölj) Se även Malmö universitets anställningsordning (länk till anställningsordning) Böcker och eventuella andra handlingar
(publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer Rek2.2.1-2018/239, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer Rek2.2.1-2018/239

Övrigt

Heltid tillsvidare.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde

Enligt överrenskommelse

Fackliga företrädare

OFR/ST: Anita Marttila, anita.marttila@mau.se
SACO: Stefan Gustafsson, stefan.gustafsson@mau.se

Välkommen med din ansökan!