arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i fysik med inriktning mot rymdplasmafysik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 januari

 • Sök jobbet senast

  9 februari

Om jobbet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda.  Universitetet erbjuder en mångfald av utbildningar av hög kvalitét. Vi bedriver utbildning och forskning med djup bredd och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Här gjordes till exempel den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. En av de viktigaste uppgifterna är att driva omställningen till ett mer hållbart samhälle. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete https://www.umu.se/om-umea-universitet/klimat-och-hallbarhet/

Vårt geografiska läge i norr innebär unika möjligheter att bidra med ny och samhällsnyttig kunskap. Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer https://www.umu.se/jobba-hos-oss/

Institutionen för fysik avser att rekrytera en universitetslektor i fysik med inriktning mot rymdplasmafysik.

Universitetslektorn skall bygga upp en självständig forskningsprofil inom ett område som matchar och kompletterar den befintliga forskningsaktiviteten vid institutionen. Anställningen är på heltid med start enligt överenskommelse. Deadline för ansökan är 2023-02-09

Arbetsuppgifter

Den som anställs skall bygga upp en ny forskningsverksamhet vid Umeå universitet. Den nya verksamheten skall komplettera forskningsaktiviteten i den befintliga rymdplasmagruppen. Den sökande förväntas bedriva forskning inom rymdplasmafysik på en internationellt hög nivå, aktivt söka forskningsfinansiering för gruppen, samarbeta med postdoktorer, samt handleda doktorander och examensarbetare. Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå inom grundläggande fysik såväl som rymdfysik och -teknologi ingår i arbetsuppgifterna.

Ämnesområdet omfattar analys av data från satellitbaserade instrument och datorsimuleringar av rymdplasmamiljön kring solsystemsobjekt som kometer och planeter. Högpresterande beräkningar (HPC) med den senaste tekniken kommer att vara återkommande arbetsuppgifter, liksom studier, modellering och dataanalys av plasmainteraktioner med markbundna objekt (till exempel Merkurius, Jorden, Jordens måne, asteroider och Mars), yttre planet månar och exoplaneter.

Behörighet

Enligt högskoleförordningen 4 kap 4 §.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Doktorsexamen ska avse ämnesområdet plasmafysik eller rymdfysik eller annan relevant examen vari dokumenterad erfarenhet av plasmasimuleringsteknik, analys av data från satellitbaserade instrument, rymdplasmainstrumentering och plasmateori är ett krav. Dokumenterad erfarenhet av undervisning på grundnivå och avancerad nivå är ett krav. Mycket god engelska i både skrift och tal är ett krav.

Bedömningsgrunder och deras avvägning

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Vetenskaplig skicklighet skall vara den avgörande bedömningsgrunden och utgöra 70 % av den totala bedömningen. Därutöver skall 20 % av bedömningen gälla graden av pedagogisk skicklighet. Den övriga delen (10 %) av bedömningen skall grundas på graden av administrativ skicklighet och förmågan att samverka med det omgivande samhället samt annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

För beskrivning av bedömningsgrunder, se fullständig annons på https://www.umu.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/

Övrigt

Vi erbjuder dig ett flertal personalförmåner som främjar en bra balans mellan arbetsliv och privatliv samt goda utvecklingsmöjligheter, https://www.umu.se/jobba-hos-oss/formaner/

Ansökan

Vid ansökan i Varbi ber vi dig svara på frågor. Dessa frågor ersätter ett personligt brev från dig. Ansökan ska företrädesvis skrivas på engelska. Ansökan ska bestå av följande handlingar:

Bilagor


- CV/Umu Application template. Fyll i https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/personal-och-organisation/mallar-och-formular-anstprofil-och-anhallan/umu-application-template2022-publ-211108.docx Lägg in det som ditt CV i e-rekryteringssystemet Varbi. Ansökningsformuläret ska innehålla: - basinformation (kontaktuppgifter, meritförteckning)
- redogörelse för vetenskaplig verksamhet (inklusive kortfattad forskningsplan och publikationslista)
- redogörelse för pedagogisk verksamhet
- redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal
- redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
- referenser inklusive kontaktuppgifter

- Kopior av relevanta examensbevis
- Kopior av högst fem forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan
- Bilagor till pedagogisk portfölj (se p. 3.5 i "Umu Application template")
https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/personal-och-organisation/lektorsarenden/anvisningar---anvisningar-till-sokande-vid-ansokan-till-lararanstallning.pdf

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2023-02-09.

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Snarast Tillsvidareanställning