arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i fysik med inriktning mot fysikens didaktik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 september

 • Sök jobbet senast

  15 oktober

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander.

Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid tio forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på http://www.physics.uu.se.

Fysikens didaktik vid Uppsala universitet (UU-PER, Physics Education Research at Uppsala University) är en av institutionens forskningsavdelningar. Här bedrivs pedagogiska och didaktiska forskningsprojekt som syftar till en förstärkt undervisning och ett förbättrat lärande av fysik och astronomi på universitets- och högskolenivå. Utöver och i anslutning till denna aktivitet bidrar även UU-PER till institutionens undervisning i fysik samt i didaktik för fysiklärare. På grund av tidigare och kommande pensioneringar söker UU-PER nu en universitetslektor som har förmåga att ta på sig ansvar inom forskningsprogrammets forskning, utbildning och administration.

Beskrivning av anställningens ämnesområde: Forskningen inom fysikens didaktik har två distinkta mål, ett teoretiskt och ett praktiskt: att studera, analysera och beskriva relationer som är kritiska inom utbildning i fysik, samt att förse lärare och utbildningsutvecklare med nya intellektuella och praktiska redskap som kan stödja och utveckla förståelsen för, samt underlätta, studenters lärande. Beskrivningar av aktuella forskningsprojekt finns här: https://www.physics.uu.se/research/physics-education-research/ongoingresearch/.

Arbetsuppgifter:  

- Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Kursansvar inbegriper fysikens olika områden, kurslaboratorier, metodologi inom fysikens didaktik (PER), samt utbildning av fysiklärare. Forskning inom den anställdes fysikdidaktiska specialiseringsfält, samt deltagande i planering och genomförande av forskningsprojekt.
- Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
- Anställningen kommer att innefatta administration och ledningsuppdrag relaterade till forskningsprogrammet.
- Samarbete inom både institutionen och universitetet i stort.

Behörighetskrav:


- Doktorsexamen inom område relevant för fysikdidaktiskt arbete på universitets- och högskolenivå eller motsvarande vetenskaplig kompetens.  
- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet eller annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.
- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på "Ansök här" eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Ytterligare information: Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

https://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_3-k_instruktioner-for-ansokan-om-anstallning.pdf

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Cedric Linder, e-post mailto:cedric.linder@physics.uu.se.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Så snart som möjligt eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas.

Anställningens omfattning: 100 %.

Välkommen med din ansökan senast den 15 oktober 2021, UFV-PA 2021/2551.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Så snart som möjligt eller efter överenskommelse. Tillsvidareanställning