arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i fysik med inriktning experimentell fusionsplasmafysik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 maj

 • Sök jobbet senast

  29 juli

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander.

Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på http://www.physics.uu.se

Beskrivning av anställningens ämnesområde

Anställningen placeras inom Avdelningen för tillämpad kärnfysik vid Institutionen för fysik och astronomi, och särskilt inom fältet experimentell fusionsplasmafysik. Inom avdelningen finns en väletablerad forskningsgrupp inom området, med verksamhet vid flera av dagens stora fusionsforskningsanläggningar, såsom JET, MAST Upgrade, ASDEX, m fl. Verksamhet mot framtida fusionsanläggningar som ITER, DTT och JT-60SA ingår också. Verksamheten är starkt kopplad till experiment vid ledande internationella fusionsanläggningar, med ett fokus på fysikanalys och modellering av neutronemissionen från fusionsplasmat, för att genom erhållna resultat bidra till utveckling av fusionsenergi som en möjlig framtida energikälla. Vi söker med denna anställning konsolidera denna experimentellt fokuserade verksamhet, särskilt den baserad på modellering, mätningar och analys av neutronemissionen från fusionsplasmat. En särskilt fruktbar del av verksamheten har studerat växelverkan mellan snabba joner och det övriga fusionsplasmat och de instabiliteter av olika slag som förekommer där.

Arbetsuppgifter


- Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander, projekt- och examensarbeten.

- Forskning inom experimentell fusionsplasmafysik med fokus på mätningar, modellering och analys av neutronemissionen. Arbetet bör inriktas mot aktiva internationella fusionsanläggningar som t ex JET, MAST Upgrade, ASDEX samt mot framtida anläggningar som t ex ITER, DTT och JT-60SA.

- I anställningen ingår även att utveckla en attraktiv forskningsmiljö för externa finansiärer och aktivt söka och ansöka om extern finansiering. Här ingår också att initiera och delta i samverkan, information och kunskapsspridning till det omgivande samhället kring gruppens, avdelningens och institutionens verksamhet.

- Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

- Anställningen kan komma att innefatta ledningsuppdrag inom avdelning, institution och/eller universitet.

 Behörighetskrav

- Doktorsexamen inom fysik eller motsvarande vetenskaplig kompetens.

- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet eller annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

- Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

- Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.

- Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570

https://regler.uu.se/dokument/?contentId=657462

https://teknat.uu.se/digitalAssets/395/c_395576-l_3-k_instruktioner-for-ansokan-om-anstallning.pdf

Upplysningar om anställningen lämnas av: universitetslektor Michael Österlund, e-post: mailto:michael.osterlund@physics.uu.se; professor Göran Ericsson, e-post: mailto:goran.ericsson@physics.uu.se

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 100 %

Ort: Uppsala


Lön: Individuell lönesättning tillämpas

Tillträde: 2022-10-01 eller efter överenskommelse

Välkommen med din ansökan senast den 29 juli 2022, UFV-PA 2022/1210.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning