arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i franska (tidsbegränsad anställning)

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 november

 • Sök jobbet senast

  5 december

Om jobbet

vid Romanska och klassiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2019-12-05.

Akademisk utbildning i romanska språk har erbjudits i Stockholm sedan slutet av 1920-talet. Efter knappt tio år inrättades den första professuren i romanska språk 1937. Grundutbildningen vid Romanska institutionen uppdelades under 1960-talet i fyra språk: franska, italienska, portugisiska och spanska. Så ser det ut även i dag: ämnet franska ingår i Romanska och klassiska institutionen där det, vid sidan av nämnda romanska språk, även ingår forskning och utbildning i latinamerikastudier, latin och grekiska.

Arbetsuppgifter

I denna tidsbegränsade anställning ingår undervisning på delkurser i:
 • modern fransk litteratur och franskt uttal på Franska I (vårtermin, undervisning på dagtid och kvällstid)
 • muntlig kommunikation på Förberedande kurs i franska (sommartermin).
Till undervisning räknas att hålla föreläsningar och leda seminarier samt att ha kursansvar och delta i lärarmöten. Även andra uppgifter och kurser kan tillkomma. Forskning ingår inte i anställningen.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet (huvudsakligen på universitetsnivå) inom ämnet, dels har avlagt doktorsexamen inom ämnet franska eller har motsvarande vetenskaplig kompetens inom ett närliggande område. Dokumenterad mycket god färdighet i talad och skriven franska krävs samt goda färdigheter i svenska. Den pedagogiska kompetensen ska vara väl dokumenterad så att dess kvalitet går att bedöma.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbets­uppgifter­na väl.

Bedömningsgrunder

Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Störst vikt fästs vid pedagogisk skicklighet. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination.

Det är meriterande att ha erfarenhet av undervisning av ovannämnda eller motsvarande kurser.

Universitetet kommer vid denna rekrytering främst att beakta de sökande som efter en helhetsbedömning av kompetens, meriter, skicklighet och personliga förmågor har de bästa förutsättningarna att genomföra aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Sökande ska på begäran kunna lämna referenser.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Anställningsvillkor

Anställningen är på 50% och tidsbegränsad från och med den 1 januari 2020 till och med den 31 augusti 2020.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av studierektorn, universitetslektor Hugues Engel, hugues.engel@su.se, och om anställningsförfarandet, av handläggaren, Maria Tullgren Pearman, maria.tullgren-pearman@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.