arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i Företagsekonomi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 juni

 • Sök jobbet senast

  16 juli

Om jobbet

Vill du bidra till utvecklingen av ämnet företagsekonomi i en expansiv miljö? Nu finns chansen att bli en av lärarna och forskarna på avdelningen för Näringsliv och företagande!

Vi erbjuder företagsekonomisk utbildning med flera inriktningar inom ekonomprogrammet och sport managementprogrammet, och vi bedriver bland annat forskning inom hållbart företagande, företagsutveckling och CSR, samt ledarskap, marknadsföring, entreprenörskap, cirkulär ekonomi och beslutsfattande i offentliga verksamheter.

Vi söker nu en universitetslektor som vill ta chansen att förstärka vår miljö och ta en aktiv roll i utvecklingen av både undervisningen och forskningen, med inriktning på entreprenöriella och intraprenöriella organisationsprocesser.

Din arbetsdag som universitetslektor

Denna tjänst omfattar en stor andel undervisningsinsatser. Undervisningsinsatserna innefattar allt ifrån kursansvar till undervisning, examination, handledning och examination av examensarbeten. Vi bedriver dessutom med både campus- och distansutbildning.

En mindre andel forskning i tjänst kan bli aktuellt, men forskningsinsatser är till stora delar beroende av din och forskargruppens förmåga att beviljas extern finansering. Forskningsinsatser kan göras i både egna och andras projekt.

Vissa inslag av administration ingår också i dina arbetsuppgifter, exempelvis inom ramen för olika kvalitetsuppdrag.

Ämnesgruppen arbetar även nära andra närliggande ämnen och har regelbundna kontakter med regionala samverkanspartners som en viktig del i vårt kvalitetsarbete.

Är du personen vi söker

Vi söker en person som har goda utvecklingsmöjligheter och vill bidra till att utveckla den företagsekonomiska ämnesmiljön. Du kommer att få ett stort ansvar för kvalitetssäkring och kursutveckling inom din forskningsinriktning, men också bidra till forskningsmiljön i allmänhet samt bidra till samverkan med externa aktörer.

Vi ser att du kan undervisa inom alla inriktningar inom företagsekonomi på grundnivån, samt med särskilt fokus på kvantitativa metoder. 

Enligt Högskoleförordning och Anställningsordning är den behörig att anställas som universitetslektor inom annat än konstnärlig verksamhet som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Vetenskaplig samt pedagogisk skicklighet bedöms enligt givna kriterier i anställningsordningen.

För denna anställning krävs avlagd doktorsexamen inom företagsekonomi samt högskolepedagogisk utbildning motsvarande SUHF:s rekommendationer.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten skall särskild vikt läggas vid:
 • Förmåga att skapa förutsättningar för studenternas lärande samt förmåga att skapa engagemang och intresse för ämnet.
 • Erfarenhet av undervisning med både ämnesbredd samt på grundnivå och avancerad nivå.
 • Erfarenheter av handledning av uppsatser eller examensarbeten.
 • Visad pedagogisk skicklighet genom varierade insatser i utbildning; såsom planering, genomförande (undervisning och examination) och utvärdering som bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet.
Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten ska särskild vikt läggas vid:
 • Forskningsproduktionens relevans i förhållande till anställningsprofilen.
 • Självständighet och förnyelseförmåga som forskare.
 • Forskningens kvalitet visad genom nationellt och/eller internationellt publicerade arbeten.
Du ska även ha mycket god kommunikationsförmåga på såväl svenska som engelska både i tal och skrift. En stor del av arbetet sker i arbetslag och i samverkan med det omgivande samhället, vilket medför att god samarbetsförmåga, initiativförmåga, hög grad av självständighet och ansvarstagande krävs för att lyckas i rollen.

 Det är meriterande om du har
- bred undervisningserfarenhet inom företagsekonomi
- vetenskaplig kunskap inom fältet genus/jämställdhet
- lett kursutveckling

Anställningen

Anställningen är en tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad 100%, med tillträde 2023-01-01 eller därefter enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge men visst arbete förekommer även i Falun.

Bedömningsgrunder

Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt andra för anställningen relevanta kvalifikationer bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga enligt HF kap 4. Pedagogiskt prov/provföreläsning kommer att tillämpas.

För vidare läsning hänvisar vi till Högskolan Dalarnas Anställningsordning.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av Kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.

I de fall rekryteringsprocessen drar ut på tiden kan en vikarie under tillsättningen komma att anställas. Urvalet sker bland de sökande till anställningen. Var vänlig meddela i din ansökan om du är intresserad av vikariatsanställningen.

Ansökan ska innehålla
- CV
- personligt brev
- intyg och betyg 
- publikationsförteckning 
- fem av de mest relevanta av åberopade arbeten
- skriftlig redogörelse för vetenskaplig eller konstnärlig verksamhet
- pedagogiska meriter ska redovisas i enlighet med den mall som hämtas från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter. Vid frågor gällande detta vänligen kontakta rekrytering@du.se.  

Innan sista ansökningsdag har du möjlighet att komplettera din ansökan med de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt. Kontakta i så fall personaladministratör Tina Nordin, rekrytering@du.se innan ansökningstidens utgång.

Ansökningshandlingarna kommer att sakkunniggranskas.

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2022-07-07.

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat