arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 december

 • Sök jobbet senast

  25 januari

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Inom Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) bedrivs utbildning och forskning inom ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till design och teknik. Vi är en av universitetets största institutioner och vår integrerade utbildning och forskning stödjer varandras utveckling. Vårt mål är att vara en institution som uppmuntrar förnyelse, utveckling och innovation. Hos oss finns tydliga kopplingar till företag och organisationer, något som bidrar till studenternas anställningsbarhet och forskningens tillämpning.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/iei

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som
Universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring
med placering vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Tillsättningsprogram
Avdelningen för Företagsekonomi är en stark miljö för utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning och forskarutbildning. Vi utbildar mycket eftertraktade ekonomer inom ramen för våra civilekonomprogram, våra fristående kurser och vårt internationella mastersprogram. Vi är också en internationell miljö, med ett omfattande kursutbud på engelska för inresande studenter samt ett stort nätverk av partneruniversitet över hela världen. Avdelningen bedriver forskning inom en rad olika projekt som spänner över det mångfasetterade ämnet Företagsekonomi.

Innehavaren av anställningen förväntas bedriva undervisning inom marknadsföring på både grund- och avancerad nivå. Arbetet består huvudsakligen i undervisning, handledning och examination på grund- och på avancerad nivå inom ramen för såväl civilekonomprogrammen, som internationellt masterprogram och fristående kurser eller kurser på andra utbildningsprogram. Vidare förväntas innehavaren av anställningen ta kurs- och examinationsansvar vid avdelningen samt aktivt bidra till pedagogisk utveckling tillsammans med kollegor. Dokumenterad pedagogisk skicklighet från olika undervisningsformer som exempelvis föreläsningar, case-metodik, seminarier samt handledning av självständiga arbeten på grund- och avancerad nivå är ett krav för anställningen. Vidare är dokumenterad pedagogisk skicklighet från kursutveckling meriterande. Undervisningen kommer att ske på svenska och engelska varför ett krav är att den sökande kan uppvisa pedagogisk skicklighet i att undervisa på svenska och engelska.

För denna anställning består också arbetsuppgifterna av forskning inom inriktningen marknadsföring. Inom avdelningen bedrivs forskning om marknadsföring med frågor kring hur organisationer och kunder skapar värde. Det kan exempelvis handla om hur kunder kan påverkas till en mer hållbar konsumtion, hur kunder engagerar sig i delningsekonomin samt hur organisationer samarbetar kring affärsmodeller i värdeskapande konstellationer. Avdelningen har även pågående forskningsprojekt om hur organisationer arbetar proaktivt med att skapa marknader och hur organisationer arbetar med innovation och design och hur det påverkar företagets affärsmodell. Forskningen genomförs tillsammans med organisationer och bygger på fallstudier, aktionsforskning, enkäter och arkivdata. Ett krav för anställning är därför dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet marknadsföring. Dokumenterad vetenskaplig skicklighet i forskning som relaterar till den marknadsföringsforskning som bedrivs vid avdelningen är särskilt meriterande för anställningen. Meriterande är också dokumenterad vetenskaplig skicklighet i att använda både kvalitativa och kvantitativa metoder för datainsamling och analys samt skicklighet att publicera i internationella för anställningen relevanta och högt rankade tidskrifter. Särskilt meriterande är även förmåga att erhålla externa forskningsmedel.

Inom institutionen prioriteras nära samverkan med företag och andra organisationer inom såväl undervisning som forskning. Dokumenterad skicklighet i samverkan med externa aktörer är därför meriterande.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. För denna anställning kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.


Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat