arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i Företagsekonomi inriktning organisation och ledarskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 juni

 • Sök jobbet senast

  31 augusti

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

Ekonomihögskolan, en av Linnéuniversitetets fem fakulteter, erbjuder flera ekonomprogram på kandidatnivå, civilekonomprogram och ett stort antal fristående kurser. Dessutom finns utbildningsprogram på magister- och masternivå samt forskarutbildning. Våra utbildningar ges inom en rad områden såsom verksamhetsstyrning, ledarskap, entreprenörskap, turism, etc. Verksamheten bedrivs på campus i Kalmar och Växjö, samt via digital lärplattform.

Ekonomihögskolan befinner sig i ett expansivt skede och rekryterar nu flera medarbetare för att bygga och utveckla vår forskning, utbildning och samverkan med omgivande samhälle.

 

Ämnesområde för befattningen: Företagsekonomi med inriktning organisation och ledarskap
Placeringsort: Anställningen är placerad vid Ekonomihögskolan, institutionen för organisation och entreprenörskap i Kalmar eller Växjö. Största delen av tjänsten fullgörs vid placeringsorten, men viss tjänstgöring kan ske även på andra orter inom universitetet.
Anställningens omfattning: Heltid, tillsvidareanställning. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.

 

Arbetsuppgifter

Anställningen innefattar planering, undervisning och examination inom utbildningsprogram och fristående kurser i organisation och ledarskap. Framtidens arbetsmarknad kräver ekonomer med kunskap om och förståelse för både traditionella ekonomiska begrepp och moderna digitala affärsmodeller. Undervisningen sker på svenska och engelska, både på campus och via lärplattform.

Aktivt deltagande i forskningsmiljön förutsätts samt att initiera och bedriva forskning av relevans inom ämnesområdet. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel. Samverkan med andra forskare inom och utom Ekonomihögskolan och med omgivande samhälle nationellt och internationellt förväntas samt aktivt deltagande i institutionens inre och yttre arbete. Samarbetsförmåga och flexibilitet är av stor betydelse såväl i relation till studentgrupp som inom lärarlag och forskningsmiljöer samt externa relationer. Stor vikt kommer att läggas vid den sökandes intresse av att delta i det dagliga arbetet vid institutionen.  

Behörighetskrav
Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i företagsekonomi med inriktning mot organisation och ledarskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination. 

För behörighet krävs dessutom dokumenterad god samarbetsförmåga. 

 

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

 

Meriterande i övrigt är: 
 • Visad vetenskaplig skicklighet med relevans för organisation och ledarskap.
 • Visad förmåga att ansöka och erhålla externa forskningsmedel.
 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom organisation och ledarskap på både grund- och avancerad nivå.
 • Erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället, praktisk yrkeserfarenhet inom för tjänsten relevant område.
 • Goda kunskaper i svenska och engelska
 • Genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande SUHF:s nationella riktlinjer
 

Sista ansökninsdag är 31 augusti 2021.

 
Kontakt

Prefekt, Åsa Lindström, asa.lindstrom@lnu.se 0480-497118

HR-Partner, Kristofer Stahl, kristofer.stahl@lnu.se 0703-878036

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat