arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i företagsekonomi, inriktning marknadsföring

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 juni

 • Sök jobbet senast

  8 augusti

Om jobbet

vid Företagsekonomiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2022-08-08.

Arbetsuppgifter

Den huvudsakliga uppgiften för innehavaren av detta lektorat är att bedriva undervisning, handledning och forskning inom marknadsföring. Undervisning sker på engelska och svenska. Arbetsuppgifterna innebär också undervisning inom grundläggande marknadsföring där huvuddelen av undervisningen sker på svenska. I arbetsuppgifterna kan även ingå kursutveckling, kurs- och programansvar. Innehavaren ska även delta i institutionens inre arbete och ämnets pedagogiska utveckling.

Anställningen inkluderar kompetens- och forskningstid enligt gällande villkorsavtal.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i företagsekonomi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt visat pedagogisk skicklighet.

Den pedagogiska skickligheten ska i normalfallet ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Svenskspråkighet är ett krav vid tillsättningen, då marknadsföringssektionen behöver täcka upp undervisning som bedrivs på svenska.

Bedömningsgrunder

Särskild och lika vikt fästs vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom marknadsföring. Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten fästs särskild vikt vid undervisning, kursutveckling och handledning inom marknadsföring. Vad gäller den vetenskapliga skickligheten fästs särskild vikt vid forskningsmeriter i form av internationella publiceringar de senaste fem åren, med inriktning mot företags marknadsföring.  

Stor vikt fästs vid dokumenterad förmåga att genomföra forskning med en kvantitativ metodologisk ansats.

Stor vikt fästs vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.

Vikt fästs vid administrativ skicklighet samt vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Vikt fästs även vid att framgångsrikt ha planerat, sökt och erhållit bidrag för forskningsprojekt från externa finansiärer.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Övriga upplysningar

Då den samhällsvetenskapliga fakulteten eftersträvar en jämnare könsfördelning bland universitetslektorer ser institutionen gärna att kvinnor söker anställningen.

Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, Maria Frostling, tfn 073-461 11 46, mfh@sbs.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren, Kay Artle, tfn 08-16 40 49, kay.artle@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan


OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbsida su.se/jobb

Välkommen med din ansökan!

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat