arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i företagsekonomi, inr ekonomi- och verksamhetsstyrning

 • Ort

  Växjö

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 januari

 • Sök jobbet senast

  28 februari

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Anställningen ligger inom ramen för området ekonomi- och verksamhetsstyrning vid Ekonomihögskolan. Ekonomi- och  verksamhetsstyrning är ett prioriterat område vid Linnéuniversitetet med ett stort antal utbildningar och utbildningsprogram på såväl avancerad som grundläggande nivåer. Forskningsmiljön, Centre for management accounting research, CMAR, är en aktiv och växande forskargrupp bestående av en professor och ett knappt tiotal forskare inom ekonomi- och verksamhetsstyrning. Forskning och aktivt deltagande i det fortsatta byggandet av forskningsmiljön prioriteras.

Ämnesområde för befattningen: Företagsekonomi med inriktning ekonomi- och verksamhetsstyrning
Placeringsort: Kalmar eller Växjö. Största delen av tjänsten fullgörs vid placeringsorten men viss tjänstgöring kan ske även på andra orter inom universitetet.
Anställningens omfattning: Heltid

Arbetsbeskrivning

Anställningen innebär planering, undervisning och examination på grund- och avancerad nivå inom utbildningsprogram och på fristående kurser företrädesvis i ekonomi- och verksamhetsstyrning samt redovisning. Undervisningen sker på svenska och engelska, såväl på campus som via webbstudieplats. . Du som söker och inte kan svenska bör ha förmåga att lära dig svenska inom en tvåårsperiod. Detta för att klara arbetsuppgifterna fullt ut. Forskning och aktivt deltagande i det fortsatta byggandet av forskningsmiljön prioriteras. Samverkan med andra lärare/forskare och omgivande samhälle ingår samt aktivt deltagande i institutionens inre och yttre arbete.

För fullständig annonstext och information om behörighetskrav och bedömningsgrunder, läs mer och ansök på Linnéuniversitetets hemsida: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=4142&rmlang=SE