arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i företagsekonomi, inr bolagsstyrning/redovisning

 • Ort

  Ospecificerad arbetsort

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  31 maj

 • Sök jobbet senast

  10 augusti

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Anställningen ligger inom ramen för området bolagsstyrning och redovisning vid Ekonomihögskolan. Fältet är en etablerad forsknings- och utbildningsinriktning som omfattar redovisning, revision, finansiella marknader och institut, riskhantering, styrelse- och ägarfrågor, reglering och normgivning, samt företags informationsmiljö. Till området hör ett stort antal utbildningar på såväl avancerad som grundläggande nivå samt forskarutbildning. Forskningsmiljön består av ca 15 forskare. Forskning och aktivt deltagande i den fortsatta utvecklingen av forskningsmiljön prioriteras.

Ämnesområde för befattningen: Företagsekonomi med inriktning bolagsstyrning/redovisning.
Placeringsort: Kalmar eller Växjö. Största delen av tjänsten fullgörs vid placeringsorten men viss tjänstgöring kan ske även på andra orter inom universitetet.
Anställningens omfattning: Heltid

Arbetsbeskrivning

Anställningen innebär planering, undervisning och examination på grund- och avancerad nivå inom utbildningsprogram och på fristående kurser inom ämnesområdet. Undervisningen sker på svenska och engelska, såväl på campus som på distanskurser. Du som söker och inte kan svenska bör ha förmåga att lära dig svenska inom en tvåårsperiod. Detta för att klara arbetsuppgifterna fullt ut. Forskning och aktivt deltagande i det fortsatta byggandet av forskningsmiljön prioriteras. Samverkan med andra lärare/forskare, samt aktivt deltagande i institutionens inre och yttre arbete, ingår i tjänsten.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

För behörighet till denna anställning krävs dessutom:
 • Avlagd doktorsexamen i företagsekonomi med inriktning mot bolagsstyrning, redovisning eller näraliggande område.
 • Dokumenterad god samarbetsförmåga inom arbetslag och forskningsmiljöer.

Bedömningsgrunder

Bedömningen görs utifrån sökandes vetenskapliga och pedagogiska skicklighet enligt behörighetskraven beskrivna ovan.

Meriterande i övrigt:

 • Dokumenterad förmåga av att kommunicera på svenska, alternativt förmåga att lära sig svenska inom en tvåårsperiod.
 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom bolagsstyrning och redovisning, speciellt extern redovisning och/eller revision.
 • Visad förmåga till pedagogiskt nytänkande och flexibilitet i undervisning på alla utbildningsnivåer.
 • Dokumenterad förmåga att ansöka om och erhålla forskningsmedel.
När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten. Stor vikt kommer att läggas vid den sökandes intresse av att delta i det dagliga arbetet vid institutionen.

Avvägning mellan bedömningsgrunder

Pedagogisk skicklighet och vetenskaplig skicklighet bedöms med lika vikt. Vidare kommer de övriga meriterande bedömningsgrunderna aktivt vägas in.

Övrigt

Anställningen är placerad vid institutionen för ekonomistyrning, logistik och rättsvetenskap. Tillträde efter överenskommelse. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.

Information

Upplysningar lämnas av prefekt Åsa Gustavsson, tel. 0470-708995 (asa.gustafsson@lnu.se). Frågor rörande ansökningsförfarande och anställning besvaras av HR-partner Jesper Pettersson, tel. 0470-708374 (jesper.pettersson@lnu.se).

Fackliga företrädare nås via universitetets växel, tel. 0772-288000.

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.