arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i företagsekonomi - marknadsföring/organisation

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 juli

 • Sök jobbet senast

  15 augusti

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

Ekonomihögskolan, en av Linnéuniversitetets fem fakulteter, erbjuder flera ekonomprogram på kandidatnivå, civilekonomprogram och ett stort antal fristående kurser. Dessutom finns utbildningsprogram på magister- och mastersnivå samt forskarutbildning. Våra utbildningar ges inom en rad områden såsom marknadsföring, ledarskap, entreprenörskap, turism- och musikindustri samt evenemang. Verksamheten bedrivs på campus i Kalmar och Växjö, samt via digital lärplattform.

Ekonomihögskolan befinner sig i ett expansivt skede och rekryterar nu flera medarbetare för att bygga och utveckla vår forskning, utbildning och samverkan med omgivande samhälle.

 

Ämnesområde för befattningen: Företagsekonomi med inriktning marknadsföring eller organisation
Placeringsort: Anställningen är placerad vid Ekonomihögskolan, institutionen för marknadsföring eller institutionen för organisation och entreprenörskap i Kalmar. Största delen av tjänsten fullgörs vid placeringsorten, men viss tjänstgöring sker även på andra orter inom universitetet.
Anställningens omfattning: Heltid, tillsvidareanställning. Vi tillämpar sex månaders provanställning.

Arbetsuppgifter

Anställningen innefattar planering, undervisning och examination inom utbildningsprogram och fristående kurser, framförallt inom event management och projektledning. Det kan också röra sig om programansvar. Undervisningen sker på svenska och engelska, både på campus och via digital lärplattform. Vi söker dig som, tillsammans med kollegor inom kunskapsplattformen Experience (https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Organisation/ekonomihogskolan/mot-ekonomihogskolan/kunskapsplattform-experience/), bedriver forskning samt kan utveckla en aktuell utbildning, både på kandidat och masternivå.

 

Aktivt deltagande i vår kunskapsmiljö förutsätter att du som lärare initierar och bedriver forskning av relevans inom ämnesområdet. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel.

Samverkan med andra forskare inom och utom Ekonomihögskolan och med omgivande samhälle nationellt och internationellt förväntas samt aktivt deltagande i fakultetens inre och yttre arbete.

 

Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring eller organisation, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination. 

För behörighet krävs dessutom dokumenterad god samarbetsförmåga. 

 

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Meriterande i övrigt är: 
 • Visad vetenskaplig skicklighet med relevans för event management och/eller projektledning.
 • Visad förmåga att ansöka och erhålla externa forskningsmedel.
 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom ”event management” och projektledning på både grund- och avancerad nivå.
 • Erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället, praktisk yrkeserfarenhet inom för tjänsten relevant område.
 • Goda kunskaper i svenska och engelska
 • Genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande SUHF:s nationella riktlinjer
 

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Sista ansökningsdag är 15 augusti 2021.

Kontakt


Katarina Zambrell, Prefekt vid institutionen marknadsföring, katarina.zambrell@lnu.se, 0480-497102

Åsa Lindström, Prefekt vid institutionen organisation och entreprenörskap, asa.lindstrom@lnu.se, 0480-497118

Kristofer Stahl, HR-Partner, kristofer.stahl@lnu.se, 0703-878036 

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat