arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i företagsekonomi - Corporate Sustainability

 • Ort

  Göteborg

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 november

 • Sök jobbet senast

  26 november

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 38 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Den utlysta anställningen är placerad på Företagsekonomiska institutionen och dess sektion: Industriell och finansiell ekonomi & Logistik (IFEL). Industriell och finansiell ekonomi har sina rötter i produktionsteori, finansiell teori, systemanalys och optimeringslära och fokuserar på ekonomisk analys, planering och strategisk kontroll av företag och företagsliknande organisationer. Inom Logistikområdet bedrivs forskning och utbildning inom logistik och transport med särskilt fokus på intermodala godstransporter, sjöfart, väg- och järnvägstransporter, stadslogistik, transportköparens val, hållbarhet, affärsmodeller och regional logistikutveckling. IFEL-sektionen bedriver kvalificerad utbildning på alla nivåer från grundkurser till forskarkurser. Sektionen ansvarar helt eller delvis för Handelshögskolans ekonomprogram och logistikprogram på kandidatnivå samt Master of Science-programmen i Accounting and Financial Management, Finance respektive Logistics and Transport Management på magisternivå.

Handelshögskolan har ett långvarigt engagemang i forskning och undervisning inom hållbar utveckling, där IFEL-sektionen  har utvecklat en omfattande kompetens kring forskning och undervisning inom Corporate Sustainability. Institutionen söker nu en universitetslektor i Företagsekonomi särskilt inriktad mot Corporate Sustainability som skall vara verksam på IFEL-sektionen.

För fullständig annons, se www.gu.se.

Ämne

Företagsekonomi med inriktning mot Corporate Sustainability.

Anställning

Anställningen är en tillsvidareanställning i en omfattning av 100 % med placering vid Företagsekonomiska institutionen.

Arbetsuppgifter

Den som anställs förväntas bedriva forskning inom utlyst ämnesområde och stärka gruppens forskning och undervisning om företagens roll för en transformativ omställning till ett hållbart samhälle och då speciellt hållbara affärsmodeller. Då huvuddelen av institutionens forskning är externt finansierad förväntas den som anställs aktivt arbeta med att säkra finansiering för sin egen forskning och att delta i andra externt finansierade projekt. Arbetsuppgifterna inbegriper även akademiskt ledarskap och samordning av sektionens kurser inom Corporate Sustainability.

Den som anställs kommer att undervisa på grund- och avancerad nivå, främst vid IFEL-sektionen och förväntas också kunna bidra i kurser på doktorandutbildningen och uppdragsutbildning, likväl som i kursadministration och kursutveckling. Undervisning sker både på svenska och engelska: huvudsakligen på svenska på kandidatnivå och på engelska på masternivå. Det är önskvärt att sökande också kan delta i undervisning och uppsatshandledning inom företagsekonomiska områden utanför Corporate Sustainability, företrädesvis inom sektionens kärnområden Operations Management, Financial Management och Logistik.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen och genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet. Behörighet för anställning som lärare finns angivet i 4 kap. 4§ Högskoleförordningen, Anställningsordning för lärare vid Göteborgs universitet V 2018/161 samt Anvisningar för anställning och befordran av lärare vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet V 2018/224.

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal som du når via www.gu.se. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast midnatt svensk tid den sista ansökningsdagen. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Hänvisning

Observera att den fullständiga annonsen för den ledigförklarade tjänsten av utrymmesskäl inte framgår av Platsbanken. Vi hänvisar till www.gu.se för dess fullständiga lydelse inklusive bedömningsgrunder, kontaktuppgifter och specificerade anvisningar gällande ansökans innehåll.

Sista ansökningsdag

Ansökan ska vara inkommen senast 2018-11-26.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.