arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i folkhälsovetenskap med inriktning hållbar utveckling

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 december

 • Sök jobbet senast

  31 januari

Om jobbet

På Mälardalens högskola möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 15 000 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. Mälardalens högskola finns på båda sidor om Mälaren med campus i Eskilstuna och Västerås.

På akademin för hälsa, vård och välfärd läser våra studenter till bland annat beteendevetare, folkhälsovetare, fysioterapeuter, sjuksköterskor, socionomer och specialistsjuksköterskor. Hos oss finns forskningsinriktningen hälsa och välfärd. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med landsting, kommuner och företag i regionen.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tillsvidareanställning med eventuell provanställning
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2020-01-31
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/sektion: Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna som universitetslektor består huvudsakligen av undervisning i hållbar utveckling i relation till folkhälsa på grund- och avancerad nivå. Undervisningen sker huvudsakligen på svenska, men viss undervisning sker även på engelska. Stationeringsort är Västerås, men undervisning kan även ske i andra orter såsom Eskilstuna och Nyköping. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och kursutveckling såväl som handledning.

Under hösten 2020 startar ett nytt program vid Mälardalens högskola med namnet ”Folkhälsovetenskapliga programmet - livsstil och social hållbar utveckling” och du som söker kommer att bli en viktig del i vårt nya program med möjlighet att utveckla våra kursutbud på grund- och avancerad nivå inom hållbar utveckling. Du förväntas även medverka i den fortsatta utvecklingen av både utbildning och forskning inom folkhälsovetenskapliga avdelningen i samverkan med övrig forskning inom Akademin för hälsa, vård och välfärd, vid Mälardalens högskola och i det omgivande samhället. Vi söker en medarbetare med gedigna kunskaper samt undervisnings- och forskningserfarenhet inom folkhälsovetenskap, gärna med inriktning livsstil och hållbar utveckling, eller motsvarande vetenskaplig eller yrkeskompetens.

Behörighetskrav

Behörig som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, har avlagt doktorsexamen i Folkhälsovetenskap, med inriktning hållbar utveckling eller har motsvarande vetenskaplig kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För behörighet att anställas som universitetslektor gäller att den sökande har visat den vetenskapliga skicklighet och den undervisningsförmåga som krävs för anställningen. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver ha visats genom förmåga att i forskningen uppnå resultat genom samverkan i gemensamma projekt till nytta för akademi och näringsliv/offentlig verksamhet/samhälle och genom förmågan att informera om forskning.

Prövning av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad och på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas.

Sökande bör ha genomgått tio veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Den som anställs som universitetslektor men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer att erbjudas sådan i anställningen under det första året. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens högskola motsvarar tio veckors utbildning.

Du bör vara noggrann och ha ordningssinne. Du har dessutom lätt för att samarbeta, har kunskap om arbetet inom offentlig sektor och har god förmåga att ta egna initiativ. God datavana är nödvändigt liksom hög servicekänsla. Du bör därtill vara flexibel och ha förmåga att hantera arbetstoppar och den stress dessa kan orsaka. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska.

I övrigt hänvisas till HF kap 4 och Mälardalens högskolas anställningsordning.

Bedömningsgrunder

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

I den senare delen av urvalsprocessen till tjänsten ska sökandes kunskaper om folkhälsovetenskap och hållbar utveckling prövas genom en föreläsning inom ämnet.

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Meriterande

Meriterande för anställningen är dokumenterade ämneskunskaper inom hållbar utveckling i relation till folkhälsovetenskap eller motsvarande ämnesområde inom hälsa.

Meriterande är också dokumenterad forskning efter disputation med fokus på livsstil, hälsa och hållbar utveckling som resulterat i internationella vetenskapliga publikationer och aktivt deltagande på konferenser.

Meriterande är också erfarenhet av planering och ledning av forskning och forskarutbildning samt att ha sökt och erhållit externa forskningsmedel i konkurrens.

Vi ser gärna att du har ämneskunskap inom samtliga tre delar av hållbar utveckling, det vill säga socialt-, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv, vilket då är meriterande.

Meriterande är även tidigare erfarenheter, relevanta för tjänsten, inom akademiskt arbete gällande forskning, vetenskap, ledarskap och samverkan.

Ansökan

Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat