arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i Fluida och mekatroniska system inr modellering

 • Ort

  Linköping

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 juni

 • Sök jobbet senast

  15 augusti

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Inom Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) bedrivs utbildning och forskning inom ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till design och teknik. Vi är en av universitetets största institutioner och vår integrerade utbildning och forskning stödjer varandras utveckling. Vårt mål är att vara en institution som uppmuntrar förnyelse, utveckling och innovation. Hos oss finns tydliga kopplingar till företag och organisationer, något som bidrar till studenternas anställningsbarhet och forskningens tillämpning.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/iei

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som

Universitetslektor i Fluida och mekatroniska system med inriktning mot modellering och simuleringsteknik

med placering vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Tillsättningsprogram
Vid avdelningen för Fluida och mekatroniska system bedrivs forskning och utbildning bland annat inom modellering och simuleringsteknik för system som innehåller till exempel hydraulik, mekanik, och elektroteknik.

I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnes­området och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

I den aktuella anställningen ingår både forskning och utbildning. Forskningen inom ramen för denna anställning finns inom modellering och simuleringsteknik. Dokumenterad vetenskaplig skicklighet avseende programvaruutveckling och utveckling av simulerings­modeller för tillämpningar som kombinerar hydraulik, mekanik, och/eller elektroteknik är ett krav för anställningen. Särskilt meriterande är vetenskaplig skicklighet inom co-simulering, dvs att utveckla programvara som tillåter modeller från olika simuleringsverk att simuleras tillsammans. I de aktuella forskningsprojekten används Functional Mock-up Interface (FMI) för co-simulering varför dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom detta är meriterande. Dokumenterad teknisk skicklighet inom programmering i C++ och Modelica är meriterande för anställningen.

Den aktuella anställningen innebär undervisning på civilingenjörsprogrammet i Maskinteknik. Dokumenterad pedagogisk skicklighet i att arbeta inom grundutbildningens alla nivåer är meriterande. Innehavaren förväntas handleda och examinera examensarbeten på master- och kandidatnivå varför dokumenterad skicklighet av handledning av examensarbeten är meriterande.

Undervisningen kommer att ske på svenska och engelska.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses dokumenterad utländsk examen som bedöms motsvara minst doktorsexamen.

Med annan yrkesskicklighet avses relevant yrkesskicklighet förvärvad utanför högskolan. Annan yrkesskicklighet kan endast komma ifråga som behörighetsgrund vid tillsättning av en anställning där innehavaren ska undervisa i en professionsutbildning där beprövad erfarenhet är väsentlig.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

Petter Krus, Professor

+46 13 281792

petter.krus@liu.se


Sara Sethson, Koordinator

+46 13 285835

sara.sethson@liu.se