arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i finska, vikariat 1 år

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 december

 • Sök jobbet senast

  29 januari

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Beskrivning: Institutionen för moderna språk har cirka 60 anställda som bedriver forskning, utbildning på forskarnivå, grundnivå och avancerad nivå inom ett flertal språk och litteraturer.

Mer information om institutionens verksamhet hittar du på http://www.moderna.uu.se/.

Arbetsuppgifter: Undervisning, examination, forskning, administration och handledning på grund- och avancerad nivå. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration. Undervisningen, som är främst IT-baserad, omfattar språkvetenskapliga och språkfärdighetsinriktade moment inom ämnet finska. Forskning innebär egen forskning. I tjänsten ingår också administration. Regelbunden närvaro på arbetsplatsen förutsätts för det aktiva deltagandet i institutionens arbete.

Kvalifikationer: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen inom relevant ämnesområde eller har motsvarande vetenskapliga kompetens och visat pedagogisk skicklighet. Behörig för att anställas till denna roll är den som har kompetens inom finsk språkvetenskap eller litteraturvetenskap.

Det krävs att den vetenskapliga kompetensen, den pedagogiska skickligheten och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de två första anställningsåren.

Förmåga att undervisa på svenska och finska krävs för att fullgöra anställningen väl, därför är kunskaper i svenska ett krav för anställningen. Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här god samarbetsförmåga, ansvarstagande och flexibilitet.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet finsk litteratur- och språkvetenskap. Kompetens inom allmän finsk-ugrisk språkvetenskap är meriterande liksom undervisningserfarenhet i annat finsk-ugriskt språk än finska. Goda kunskaper i engelska är meriterande.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den vetenskapliga som den pedagogiska skickligheten. Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att som en aktivt närvarande medarbetare på institutionen genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet: Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska också tillmätas betydelse. Även tilldelning av externa medel, vetenskapliga ledningsuppdrag och förankring inom det internationella forskarsamhället tillmäts betydelse. Erfarenhet av forskningsinitiering och projektsamarbeten är meriterande.

Pedagogisk skicklighet: Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, liksom erfarenhet av nätbaserad undervisning ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning även på nätet, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse.

Administrativ skicklighet kommer att värderas. Administrativ skicklighet visas genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt, samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Övrigt: Personliga förhållanden (t.ex. föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande tillgodo ska anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenhet.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan som inges via Uppsala universitets elektroniska rekryteringssystem ska omfatta:

- CV
- Personligt brev
- Bilageförteckning
- Redovisning av vetenskapliga meriter
- Publikationsförteckning
- Redovisning av pedagogiska meriter
- Redovisning av övriga meriter
- Publikationer som åberopas (max 10 st)

OBS! Ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format och som inte går att scanna skickas i två exemplar till Språkvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2019/3320.

För ytterligare information se universitetets och fakultetens riktlinjer.

Villkor:


Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2021-03-01 eller efter överenskommelse till och med 2022-02-28.

Anställningsform: Vikariat


Anställningens omfattning: 50%.

Placering: Uppsala universitet, Institutionen för moderna språk

Upplysningar om anställningen lämnas av: biträdande prefekt Christina Kullberg, tel +46-18-471 14 40, e-post prefekt@moderna.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 29 januari 2021, UFV-PA 2020/4661.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

50. Tillträde: 2021-03-01 Visstidsanställning