arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i finska (tidsbegränsad anställning)

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 november

 • Sök jobbet senast

  12 december

Om jobbet

vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska. Sista ansökningsdag: 2018-12-12.

Ämne/ämnesbeskrivning
Ämnet finska ingår sedan 2015 som avdelning i Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska. Institutionen har drygt 60 anställda och ca 700 studenter per läsår. Undervisningen inom avdelningen för finska är inriktad mot finska språket samt den finländska och den sverigefinska litteraturen och kulturen. Undervisning i finska ges från nybörjarnivå till forskarnivå. De huvudsakliga forskningsområdena är sverigefinska och sverigefinsk kultur, sociolingvistik, flerspråkighet i skolan och i litteraturen, litterära plagiat, finsk språkhistoria samt språk- och litteraturdidaktik.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning i finska på kurser på grund- och avancerad nivå, både för nybörjare och för modersmålstalare, samt handledning av examensarbeten för kandidat- och mastersexamen. Undervisningen gäller främst finsk litteraturhistoria och -vetenskap, akademiskt skrivande och språkfärdighet.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor är den som har disputerat i finsk litteraturvetenskap samt har visat pedagogisk skicklighet.

Undervisningsspråk är både finska och svenska. Mycket goda kunskaper i båda språken är därför ett krav.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Du måste vara noggrann, ansvarsfull, strukturerad och självständig i ditt arbetssätt. Förmåga att arbeta under tidspress under vissa perioder är ett krav.

Bedömningsgrunder

Särskild vikt fästs vid pedagogisk skicklighet, visad genom undervisning inom den aktuella anställningens ämnesområde och inriktning.

Särskild vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet inom området.

Stor vikt fästs även vid ett positivt förhållningssätt gentemot studenter.

Stor vikt fästs dessutom vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt liksom finsk eller svensk lärarexamen.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Anställningsvillkor 
Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till ett år. Tillträde 2019-01-15 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Tora Hedin, tfn 08-16 43 83, tora.hedin@slav.su.se och studierektor Laura Lunnevuori, tfn 08-16 40 28, laura.lunnevuori@finska.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.