arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i finska (tidsbegränsad anställning)

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 3 - 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  31 oktober

 • Sök jobbet senast

  18 november

Om jobbet

vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska. Sista ansökningsdag: 2019-11-18.

Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska är en av de medelstora mindre institutionerna inom Humanistiska fakulteten med ca 60 anställda och ca 1000 studenter per läsår. Undervisningen och forskningen på institutionens avdelningar är inriktad mot slaviska och baltiska språk, finska, nederländska respektive tyska.

Ämne/ämnesbeskrivning
Ämnet finska ingår sedan 2015 som avdelning i Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska nederländska och tyska. Undervisningen inom avdelningen för finska är inriktad mot finska språket och den finländska och sverigefinska litteraturen och kulturen, samt mot didaktiska perspektiv på dessa områden. Undervisning i finska ges från nybörjarnivå till forskarnivå.

De huvudsakliga forskningsområdena är sverigefinska och sverigefinsk kultur, sociolingvistik, flerspråkighet i skolan och i litteraturen, litterära plagiat, finsk språkhistoria samt språk- och litteraturdidaktik.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning i finska på kurser på grund- och avancerad nivå, både för nybörjare och för modersmålstalare, samt handledning av examensarbeten för kandidat- och mastersexamen. Handledning och undervisning på forskarnivå kan också komma ifråga.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor är den som har disputerat i finska eller finsk litteraturvetenskap samt har visat pedagogisk skicklighet med bred erfarenhet från undervisning i högskolemiljö. Erfarenhet av undervisning på avancerad nivå är meriterande.

Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Undervisningsspråk är både finska och svenska. Goda kunskaper i båda språken samt engelska är därför ett krav.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Du måste vara noggrann, ansvarsfull, strukturerad och självständig i ditt arbetssätt. Förmåga att arbeta under tidspress under vissa perioder är ett krav.

Bedömningsgrunder

Särskild vikt fästs vid pedagogisk skicklighet, visad genom undervisning inom den aktuella anställningens ämnesområde och inriktning. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet beaktas både pedagogisk kvalitet och omfattningen på undervisningen.

Särskild vikt fästs också vid vetenskaplig skicklighet visad genom genomförda projekt och publikationer inom finsk språk- och/eller litteraturforskning.

Stor vikt fästs även vid ett positivt förhållningssätt gentemot studenter.

Stor vikt fästs dessutom vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.

Meriterande är finsk eller svensk lärarexamen.

Meriterande är utbildning inom eller erfarenhet av undervisning i finska som modersmål och finska som främmande språk eller finska som andraspråk.

Meriterande är vetenskaplig skicklighet inom området.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Anställningsvillkor

Anställningen är tidsbegränsad, avser heltid (100 %) och gäller 2020-01-16–2020-06-14. Undervisning på kvällstid förekommer.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Charlotta Seiler Brylla, tfn 08-16 3520, charlotta.brylla@tyska.su.se eller professor Jarmo Lainio, tfn 08-16 2912, jarmo.lainio@finska.su.se.

Fackliga företrädare


Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.