arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i fartygstekniska ämnen

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 maj

 • Sök jobbet senast

  5 augusti

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.

Sjöfartshögskolan vid Linnéuniversitetet är en del av Fakulteten för teknik. Omkring 450 studenter studerar på program och kurser på Sjöfartshögskolan som bland annat erbjuder utbildningar till sjökapten och sjöingenjör samt inom drift- och underhållsteknik. Förutom grundutbildning är fortbildningskurser och uppdragsutbildning för sjöfarts- och driftbranschen en viktig del av verksamheten. Inom forskningsämnet Sjöfartsvetenskap analyseras sjöpersonalens situation och dagliga verksamhet, tekniska fartygssystem samt de positiva och negativa effekter som sjöfarten har på samhälle och miljö. En viktig målsättning är att kunna rekommendera lösningar för en miljöanpassad och långsiktigt hållbar sjöfart.

Ämnesområde för befattningen: Fartygstekniska ämnen
Placeringsort tillsvidare: Kalmar
Anställningens omfattning: Heltid, tillsvidare
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. I normalfallet tillämpas provanställning

Arbetsbeskrivning

Arbetsuppgifterna innebär undervisning i programutbildningar, inom sjöfart och drift samt i fristående kurser. Undervisningens huvudinriktning är kurser inom området fartygsteknik där fartygssystem, förbränningsteknik, förbränningsmotorer, ånga och värmeöverföring ingår. Delar av kurserna bedrivs i simulator-och/eller laborationsmiljöer. I arbetsuppgifterna ingår administration kopplad till undervisning, kursansvar, kursutveckling, examination samt handledning av projekt och examensarbeten.

För lärare inom Linnéuniversitetet är det viktigt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

En del av kurserna är behörighetsgivande, vilket kräver goda insikter i nationella och internationella regelverk.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i fartygstekniska ämnen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

Särskilda behörighetskrav för tjänsten

 • Avlagd sjöingenjörsexamen
 • Behörighet som maskinbefäl och erfarenhet som 1:e Fartygsingenjör från de senaste 5 åren
 • Kunskaper om STCW, MARPOL och SOLAS
 • Goda kunskaper om fartygstekniska system och komponenter
 • Förmåga att undervisa på svenska

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

Vägledande för bedömningen av den vetenskapliga skickligheten är den egna forskningens självständighet, omfattning och kvalitet.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning och avser såväl utveckling, planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska visa på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och till den egna lärarrollen. Högskolepedagogisk utbildning är meriterande.

God samarbetsförmåga, flexibilitet och lämplighet i övrigt som krävs för att fullgöra arbetsuppgifterna såväl i relation till studentgrupper som inom kollegiet. 

Meriterande i övrigt är dokumenterad

 • Undervisningserfarenhet
 • Erfarenhet av framdrift med LNG och/eller batteridrift
 • Erfarenhet av kursansvar och utveckling av kurser på grundnivå och avancerad nivå
 • Förmåga att kunna undervisa på engelska
 • God administrativ förmåga
 • Handledarerfarenhet
När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Välkommen med din ansökan senast 5 augusti, 2022

Kontaktpersoner

Prefekt Björn Pundars, tel: 0480-49 76 70
Studierektor Tobias Hedin, tel: 0480-49 76 82
HR-partner Hanna Holgersson, tel: 0470-70 84 90

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

enligt ök

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat