arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i farmaceutisk fysikalisk kemi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 januari

 • Sök jobbet senast

  24 februari

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för farmaci bedriver en bred verksamhet inom läkemedelsområdet med forskning och undervisning i biofarmaci, läkemedelsformulering, utvärdering av läkemedelsanvändning, farmaceutisk fysikalisk kemi, galenisk farmaci samt farmakoepidemiologi och farmakoekonomi.

Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på webbplatsen https://farmaci.uu.se/

Arbetsuppgifter: Tjänstgöring inom grundutbildningen på apotekarprogrammet, receptarieprogrammet och biomedicinarprogrammet vid Uppsala universitet. I arbetsuppgifterna ingår handledning av doktorander, undervisning och examination på de kurser som hör till ämnesområdet farmaceutisk fysikalisk kemi, samt till grundutbildningen relaterade administrativa uppgifter och kursutvecklingsarbete. I berörda kurser ingår i huvudsak grundläggande fysikalisk kemi och yt- och kolloidkemi.

Forskningsdelen av tjänsten omfattar egen forskning inom områden som bidrar till forskargruppens målsättning och syfte (se nedan), och aktivt deltagande i forskargruppens verksamhet och samarbeten. Av anställningen utgör 70% tjänstgöring inom grundutbildningen och 30% inom forskningen.

Beskrivning av ämnesområdet: Forskargruppen Farmaceutisk fysikalisk kemi har som målsättning att klargöra sambanden mellan läkemedelsmolekylers uppbyggnad, deras fysikalisk-kemiska egenskaper och möjligheterna att styra hur de lagras i och frisättas från olika typer av partikulära läkemedelsbärare och formuleringar. Syftet är att skapa ny kunskap som gör det möjligt att utveckla nya eller förbättrade system för administrering av läkemedel, inklusive makromolekylära läkemedel såsom peptider och proteiner och lågmolekylära läkemedel såsom cancerläkemedel. Gruppens verksamhet är både experimentell och teoretisk och ligger i gränsområdet mellan fysikalisk kemi, läkemedelsformulering och materialvetenskap. Mer information om forskargruppen och dess verksamhet finns på webbplatsen http://www.farmaci.uu.se/forskning/farmaceutisk-fysikalisk-kemi/.

Kvalifikationskrav: Behörig att söka är den som har doktorsgrad i fysikalisk kemi eller motsvarande och dokumenterad erfarenhet av undervisning inom fysikalisk kemi eller angränsande områden. För behörighet krävs även att undervisning kan bedrivas på svenska och engelska. 

Bedömningsgrunder: Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier: För att komma ifråga måste sökanden uppfylla behörighetskraven. Vid rangordning av kandidater kommer i första hand undervisningserfarenhet, pedagogisk skicklighet och kunskaper i undervisningsämnena att beaktas, därefter sökandens forskningsinriktning och bidrag till området för forskningsämnet. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskoleutbildning omfattande minst tio veckor eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

http://www2.medfarm.uu.se/download/dokument/Regler_och_riktlinjer/Rekrytering/Riktlinjer_och_bedomningsgrunder_for_rekrytering_o.pdf

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: http://www2.medfarm.uu.se/download/dokument/Regler_och_riktlinjer/Rekrytering/Meritportfolj___Regler_och_riktlinjer_for_sammanst.pdf

http://regler.uu.se/digitalAssets/92/92570_3anstallningsordning-for-uu-rev-20160616.pdf

Ansökan skall innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, och en kort beskrivning av dig och dina arbetserfarenheter. Vi ser gärna att du lämnar uppgifter om referenspersoner och/eller bifogar rekommendationsbrev.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. 

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2020-09-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100 % 

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prof. Per Hansson, forskargruppledare, telefon: 018-4714027, e-post: per.hansson@farmaci.uu.se. Doc. Magnus Bergström, studierektor, telefon: 018-4714126, e-post: magnus.bergstrom@farmaci.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 24 februari 2020, UFV-PA 2020/15.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 2020-09-01 eller enligt överenskommelse Tillsvidareanställning